Sökning: "Emotioner"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet Emotioner.

 1. 1. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Känslornas inspel vid återhämtning efter akut idrottsskada : en reflexiv tematisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jimmie Söderhäll; Rasmus Ohrberg; [2020]
  Nyckelord :Acute sports injury; Rehabilitation; Emotions; Motivation; Athletes; Akut idrottsskada; Rehabilitering; Emotioner; Motivation; Idrottare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen kring idrottares emotionella tillstånd under sin rehabiliteringsperiod i samband med en akut idrottsskada, samt den emotionella responsens betydelse under rehabiliteringsprocessen. Vidare grundades syftet på att öka kunskapen om idrottarnas motivation under rehabiliteringen. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Assia; Anita Albazi; [2020]
  Nyckelord :Daily life; experience; mental health; myocardial infarction; qualitative; Dagligt liv;  hjärtinfarkt; kvalitativ; psykisk hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet. LÄS MER

 4. 4. Han hjälper ju till : En kvalitativ studie av kvinnors emotionella arbete i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Annamaria Karlsson; Lejla Duzel; [2020]
  Nyckelord :Emotional labor; emotions; invisible work; mental load; Emotionellt arbete; emotioner; osynligt arbete; familjens projektledare; känsloregler;

  Sammanfattning : The term emotional labor is becoming a central part of the conversation about the division of household work. Emotional labor can be defined as emotion management and life management combined. It is the unpaid, invisible work women do to keep those around them comfortable and happy. LÄS MER

 5. 5. Man är ju ändå en människa : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterarnas egna emotioner i handläggningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ella Finnman; Harpreet Kaur; [2020]
  Nyckelord :coping strategies; emotional stress; occupational stress; emotions; social work; coping strategier; emotionell stress; emotioner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Socialnämnden verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och har ansvaret för att utreda när barn far illa (Socialstyrelsen, 2019).Socialsekreterare arbetar klientnära i barnfamiljernas privata sfär, tar del av svåra livssituationer, bedömer behov och vidtar åtgärder för barnets- och familjens bästa. LÄS MER