Sökning: "Emotiv Epoc"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emotiv Epoc.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. Brain Activity and Healthcare in the Smart Home

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sofie Andersson; Hannes Carlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A step towards improving living standards for elderly and patients is to incorporate healthcare systems in the home. Aiming to increase the safety and independence of these groups this paper highlights a few possible approaches. LÄS MER

 3. 3. Flyt tillsammans : Emotionell gemenskap i kooperativa spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Rufus Tronde; [2011]
  Nyckelord :game design; cooperative; testing; EPOC; emotions; Flow; speldesign; kooperativt; testning; EPOC; känslor; Flow;

  Sammanfattning : Studien undersöker känslomässiga reaktioner vid kooperativt spelande, vilka som är gemensamma för båda spelarna och hur de påverkas av hur svårt spelet är. Arbetet utgick från studier av spelares emotionella reaktioner på spel och teorierna om Flow. LÄS MER

 4. 4. An Evaluation of Gaze and EEG-Based Control of a Mobile Robot

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Mubasher Hassan Khan; Tayyab Laique; [2011]
  Nyckelord :Human Robot Interaction HRI ; Eye Gaze Interface; Emotiv EPOC;

  Sammanfattning : Context: Patients with diseases such as locked in syndrome or motor neuron are paralyzed and they need special care. To reduce the cost of their care, systems need to be designed where human involvement is minimal and affected people can perform their daily life activities independently. LÄS MER

 5. 5. Implementation av ett interface till Emotiv Epoc

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nicklas Hansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The eld of Brain-computer interfaces (BCI) concerns linking together an external device with the brain of a human or an animal. By doing this the conventional use of a mouse or keyboard can be circumvented, which can greatly benefit people with different types of diseases that cause paralysis or other loss of motor control, such as Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). LÄS MER