Sökning: "Employability"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet Employability.

 1. 1. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 2. 2. Practice makes perfect? : En studie av praktikens betydelse för anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kahlil Lee Luck; August Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Employability; practicum; learning; professional connection; education; Anställningsbarhet; praktik; lärande; yrkesanknytning; utbildning;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to examine and analyze the advantages and limitations of practicum at the HR-program at Uppsala university in the years of 1986-1995 through summarized practicum reports, while focusing on learning in relation to academically based employability. This approach is used to further understand the influence practicum has on employability in relation to the three objectives of higher education. LÄS MER

 3. 3. “Jag är väl, typ, anställningsbar?” Studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder till artificiell intelligens i relation till personliga egenskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniela Dolenec; Emma Friberg; Sofia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :upplevd anställningsbarhet; studenter; artificiell intelligens; attityder; upplevd self-efficacy; personlighet; neuroticism; samvetsgrannhet; femfaktormodellen; expectancy-value-teori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka det potentiella sambandet mellan studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder gentemot artificiell intelligens. Detta område är av intresse att undersöka av flera skäl, särskilt eftersom artificiell intelligens är ett fenomen som i dagsläget är väldigt omtalat. LÄS MER

 4. 4. Kompetensförsörjning i näringslivet : En kvalitativ studie om hur små och medelstora företag ser på och arbetar med kompetensförsörjning i en pendlingskommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linnea Lundmark; Therese Svensson; [2019]
  Nyckelord :employability; employee resourcing; human resource development; human resource management; talent management; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar många moment i en organisations strategiska arbete med att förse organisationen med rätt kompetenser. Denna studie syftar att bidra till kunskapsutvecklingen kring kompetensförsörjning som finns i tidigare forskning inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Discourses and Understandings of Employability in Vocational Education : A Comparison of Swedish and Catalan Policies and Student Perspectives

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alex Cuadrado; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of ‘employability’ is an important aspect of the link between education and the labour market. This thesis describes, in the Swedish and Catalan contexts, the conceptualization of employability in the discourses of vocational educational policy trough the analytical categories of representations of the world, social order, and social identity. LÄS MER