Sökning: "Employability"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Employability.

 1. 1. Intuitive and Analytic Decision Making in Employee Selection Process : Intuitive Decision

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tara Said; [2019]
  Nyckelord :Organizational behaviour; decision making approach; intuition; feedback; employee selection process.;

  Sammanfattning : This experimental study aimed to investigate intuitive and analytic decision making approach when assessing job applicants during employee selection process, and feedback related to employee selection process. Theories used in the study to explain intuition are the dual process model and the recognition model. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att få jobbet? : En kvalitativ studie om anställningsbarhet i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olesia Mikhajlovskaia; Valdemar Persson; [2019]
  Nyckelord :Musikbranschen; Anställningsbarhet; Rekrytering; Personlighet; Kompetens; Utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which characteristics increase a person’s employability in the music industry, more specifically in the creative positions such as A&R, marketing and promotion. The study is qualitative and based on five interviews with people on recruiting positions, such as general managers and human resource managers, at different companies within the music industry. LÄS MER

 3. 3. “Du måste vara flexibel och engagerad” : En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Berntsson; Emma Gartram; [2018]
  Nyckelord :anställningsbarhet; flexibilitet; diskurs; styrningsrationaliteter; individualisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. LÄS MER

 4. 4. "De söker nyutexaminerade socionomer med erfarenhet"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marina Nelin; [2018]
  Nyckelord :academic education; employability; internship; limitation; practical education; social worker;

  Sammanfattning : A qualitative study based on interviews completed with four students at Malmö University. The purpose of the study is to get an understanding of how the students connect the academic- and the practical part of the education during their internship. LÄS MER

 5. 5. Anställningsbarhet : En kvalitativ studie om hur civilekonomstudenter resonerar kring sin anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att öka sin anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Ankerhag; Stephanie Dahl; [2018]
  Nyckelord :employability; competence; strategy for employability; students views on employability; students views on the labour market; anställningsbarhet; kompetens; strategier för anställningsbarhet; studenter syn på anställningsbarhet; studenters syn på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på studenter och nyexaminerade. Formella kompetenser har fått ge plats åt diverse informella egenskaper och färdigheter i syftet att söka och erhålla arbete. LÄS MER