Sökning: "Employee advocacy"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Employee advocacy.

 1. 1. Walk the talk – för en trovärdig hållbarhetsprofilering : En förklarande studie om sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Eriksson; Lisa Thörn; [2019]
  Nyckelord :Sustainability marketing; Employee advocacy; Internal marketing; Brand; Hållbar marknadsföring; Employee advocacy; Intern marknadsföring; Förtroende; Brand commitment; Employer branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet och CSR är idag en självklarhet i många nordiska företag. Under de senaste åren kan även en ökning konstateras i konsumenters vilja att betala mer för hållbara produkter. LÄS MER

 2. 2. Strong Employer Brands and Employee Advocacy in Social Media : exploring the Employee Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Erika Stenman; [2019]
  Nyckelord :Brand Citizenship Behaviour; Employee Advocacy; Employee Recommenders; Employer Branding; Online Employee Endorsement; Social Media; Personal Brand;

  Sammanfattning : Employer Branding activities in the competitive labour market are becoming increasingly interactive rather than being a top-down exercise. Limited resources together with new technology is playing a role in this development. Little, but some research exists on Employee Advocacy or the voluntary promotion and defence of a brand by its employees. LÄS MER

 3. 3. What Influences Employees to Become Digital Advocates? : A Quantitative Study of the Relationship Between Employer Branding and Digital Employee Advocacy in Industrial Organisations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Josefin Ilic; Matilda Tranell; [2018]
  Nyckelord :Digital employee advocacy; employee advocates; social media; employer branding; organisational commitment; industrial organisations; brand advocacy; communication strategy.; Digitala förespråkare; anställda som förespråkare; sociala medier; employer branding; organisationsengagemang; industriella organisationer; varumärkesstrategi; kommunikationsstrategi.;

  Sammanfattning : Since the introduction of social media, the corporate communication landscape has changed significantly, and thus organisations need to find new innovative ways to communicate. One emerging strategy is digital employee advocacy, which ultimately means that employees voluntarily endorse their employers on social media platforms. LÄS MER

 4. 4. Detta var inte för mig : En kvalitativ studie om idrottslärares val att byta yrke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Ek; [2017]
  Nyckelord :PE teacher; change of profession; Idrottslärare; byta yrke;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras varför idrottslärare i större utsträckning väljer att lämna sitt yrke för ett annat. Tidigare studier visar att 18 procent av nyutbildade idrottslärare slutar inom loppet av fyra år. Den genomsnittliga arbetsperioden som idrottslärare är ungefär nio år. LÄS MER

 5. 5. All You Need is Likes : En fenomenografisk studie om medarbetares förutsättningar för employee advocacy i två organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Malin Karell; Linn Ohlson; [2016]
  Nyckelord :Employee advocacy; sociala medier; ambassadörskap; organisationskultur; identitet; employer branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world of social media is here to stay, and while it offers plenty of opportunities for employers and organizations it is also said to be the biggest challenge for professional com-municators. Through employee advocacy, individuals can communicate the message of their organization to their whole network with merely the click of a button. LÄS MER