Sökning: "Employee behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Employee behaviour.

 1. 1. "Återigen samtalet, jag kollar läget, kan jag göra något speciellt för dig?" : En studie om förändringen till att leda på distans inom ett fackförbund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monica Isaksson; Malin Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; krissituation; fackförbund; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : This is a qualitative study from a leadership perspective. The purpose of this study is to gain knowledge about how leaders within a trade union are affected by the sudden and forced change from leading mainly workplace-based work to lead through teleworking, with a special focus on the changed work environment. LÄS MER

 2. 2. How is employee turnover related to employee retention? A systematic review on two sets of meta-analyses.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Enander; José Cardoso; [2020]
  Nyckelord :retention; turnover; meta-analysis; review; employee; country; industry; sector; Business and Economics;

  Sammanfattning : For years researchers have studied retention and turnover, yet there is still no single solution for the problem of balancing both these concepts in organizations. Turnover is defined as the rupture of ties between an employee and his/her organization, whilst retention is defined as the option of the employee to stay in the organization while not looking out for other job alternatives. LÄS MER

 3. 3. Can humans be patched? A short current state review.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Karan Luthra; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. LÄS MER

 4. 4. Gamification for Sustainability - An experts' perspective on the opportunities and challenges of gamification as a tool to foster sustainability practices within organisations

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yara Hostettler; Britt Van Maurik; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Game design elements; Sustainability; Organisational culture change; Employee engagement; Value alignment; Behaviour change;

  Sammanfattning : Gamification and sustainability are two topics that have gained a lot of attention in the past few years, both from the corporate sector and the academic community. Yet, the connection between the two concepts has seldom been made. LÄS MER

 5. 5. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER