Sökning: "Employee retention strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Employee retention strategy.

 1. 1. Ett verktyg för att förstå vad som får anställda att stanna respektive lämna små och medelstora företag : En studie baserad på job embeddedness theory

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Adam Valfridsson; Tobias Bergenudd; [2020]
  Nyckelord :Job embeddedness theory; employee retention; intention to leave; small and mediumsized enterprises.; Job embeddedness theory; behålla personal; intentioner att lämna; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag står inför utmaningar med att behålla personal, där job embeddedness theory kan fungera som ett verktyg för små och medelstora företag i deras arbete med att behålla personal. Syftet med studien är att beskriva vad som får personal att vilja stanna respektive lämna i små och medelstora företag utifrån aspekterna 1) relation 2) passform och 3) uppoffringar. LÄS MER

 2. 2. Environmental protection as a driver for employee satisfaction and retention : A quantitative study on the Swedish cosmetics industry

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Maria Messerschmidt; Ida Kvist; [2020]
  Nyckelord :employee retention; employee satisfaction; cosmetics industry; CSR;

  Sammanfattning : Date: 2020-06-09 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Ida Kvist (93/03/23), Anna Messerschmidt (95/06/14) Title: Environmental protection as a driver for employee satisfaction and retention Tutor: Ali Farashah Keywords: employee retention, employee satisfaction, cosmetics industry, CSR Research question: How are the employee satisfaction and retention within the cosmetics industry impacted by the company’s external CSR actions regarding environmental sustainability? Purpose: The relationship between CSR and internal stakeholders has often been neglected in previous studies. Therefore, the purpose of this study is to investigate whether a company’s CSR strategy can positively influence employee satisfaction and retention. LÄS MER

 3. 3. Food as a factor to ensure organization’s internal sustainability - A study of Swedish employees’ perceptions and expectation regarding food at work

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Merve Kandemir; Irene Atance; [2020]
  Nyckelord :organization’s culture; employee satisfaction; employee retention; employee well-being; food strategies; internal social sustainability; internal financial sustainability;

  Sammanfattning : The integration of food in the organization’s culture is a new approach and raising strategy among global companies to enhance employees’ well-being and satisfaction, and thus ensure organization’s internal social and financial sustainability. In this context, the purpose of this research was to explore the connection between food and organizational culture throughout employees’ perception and expectation of food at work. LÄS MER

 4. 4. Kompetensförsörjning: tillverkningsindustrins stora utmaning : Hur företag arbetar för att behålla och tillvarata kompetens vid ett omställningsarbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Palmgren Söderström; Daniella Berge; [2019]
  Nyckelord :knowledge retention; downsizing; employee exit; HRM; omställningsarbete; kompetensförsörjning; strategi; behålla kompetens; tillvarata kompetens; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur industriföretag arbetar med att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbeten. Studien utgår från en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod, där dokument och 16 intervjuer utgör studiens empiri. LÄS MER

 5. 5. Approaching talent in the workplace : Practitioner definitions and strategic implications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Filip Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose – To study HR practitioners’including managers’subjective definitions of talent, and its possible influence and implications if any on talent management strategy in acorporation. Design/methodology/approach – Qualitative study using one-on-one and group interviews in combinationwith participation observation. LÄS MER