Sökning: "Employees’ attitude and behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Employees’ attitude and behavior.

 1. 1. Inkluderande beteenden på arbetsplatsen – Från föreställningar till intention utifrån the Theory of Planned Behavior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustaf Mattisson; Hannah Aurell Hansson; [2020]
  Nyckelord :The Theory of planned behaviour; prosocialt beteende; hövlighet; intention; föreställningar; prosocial behavior; civility; beliefs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study focused on the quality of interactions based on the goal of promoting a psychologically healthy workplace. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) and its constructs, the purpose was to investigate the cognitive conditions that precede inclusive behavior and which of these constructs that are the most important. LÄS MER

 2. 2. Inträdet till revisionsbyråns finrum : En studie som behandlar revisionsbyråernas rekryteringsprocess till ett partnerskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Söderberg; Emil Bjädefors; [2020]
  Nyckelord :Partnership; accounting firm; recruitment; partner selection; recruitment process; partner; Partnerskap; revisionsbyrå; rekrytering; partnerselektion; rekryteringsprocess; partner;

  Sammanfattning : Att vara partner i de större revisionsbyråerna i Sverige innebär dels att en roll som delägare axlas och dels att individen fortsätter tjänstgöra i den operativa verksamheten. Medarbetarnas motivation till att ta klivet högst upp för karriärstrappan och anamma ett partnerskap har studerats. LÄS MER

 3. 3. Human Resource Management Strategies in Hospitality Industry : Employees’ competence, attitude, behavior and organizational operation (management perspective)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elham Gheliji; [2019]
  Nyckelord :Hotel industry; Human resource management and strategy; Human resource practices; Employees’ skills and competences; Employees’ satisfaction; Employees’ performance; Employees’ attitude and behavior;

  Sammanfattning : The current study demonstrates human resource strategies in hospitality industry (Hotel segment) and its impact on employee competencies and skills. The human resource management enhances employee performance and their credibility to maximize overall firm goals in hotel segment. LÄS MER

 4. 4. I arbetets skugga: En etnografisk studie av tomt (socialt) arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Persson; [2018]
  Nyckelord :Tomt arbete; opacitet; behandlingspedagoger; socialt arbete; behandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and understand treatment counselors´ working methods and strategies in relation to empty labor. The study has also focused on examining how the attitude is expressed, partly from colleagues and partly from superiors. With an ethnographic approach, the phenomenon empty labor, i.e. LÄS MER

 5. 5. Skador i byggbranschen : En studie i arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oscar Dyrell; Axel Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Working environment; construction; injuries; Arbetsmiljö; byggproduktion; skador; anläggning;

  Sammanfattning : The construction industry is one of the industries where far too many people are injured every year and a dozen people perish in connection with their work. Preventing measures to reduce the number of accidents have taken great steps in recent years, but there is still much to be done to achieve the vision of zero deaths. LÄS MER