Sökning: "Employer Brand Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Employer Brand Identity.

 1. 1. Välj oss! : En kvalitativ studie om arbetsgivarvarumärkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilde Andersson; Julia Frejd; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer brand; generation y; new institutional theory; organizational identity; organizational image; Employer branding; arbetsgivarvarumärke; generation y; nyinstitutionell teori; organisationsidentitet; organisationsimage;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och problematisera föreställningar om arbetsgivarvarumärkets betydelse för rekryteringsarbete inom en konkurrensutsatt bransch. Employer branding är en strategi som handlar om att marknadsföra företagets arbetsgivarvarumärke för att skapa en positiv association till arbetsgivaren. LÄS MER

 2. 2. Internal Employer Branding - A One Way Street or a Highway of Opportunities?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gustafsson; Johanna Lager; Lovisa Wengblad; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization Identity; Organizational Culture; Employer Branding Framework; Employer Brand Loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Familjeföretags arbetsgivarvarumärken genom sina ”unika resurspaket”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ellinor Björkman; Stina Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta arbetsgivare är familjeföretag och de strävar som alla andra företag efter att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Konkurrensen om rätt arbetskraft gör det allt viktigare att utforma ett starkt arbetsgivarvarumärke, vilket kan göras om det skapas inifrån och ut. LÄS MER

 4. 4. Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Holm; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; organizational values; organizational culture; loyality; competence; retention rate; Human Resources Management; organizational identity; Intern employer branding; organisationsvärderingar; organisationskultur; lojalitet; kompetens; personalomsättning; organisationsidentitet; Human Resources Management.;

  Sammanfattning : Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. LÄS MER

 5. 5. ”Stick i stäv med värdeorden” : En kvalitativ fallstudie om internkommunikation kopplat till värdeord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Abramsson; Emma Ottenström; [2020]
  Nyckelord :core values; organizational culture; internal communication; communication channels; värdeord; organisationskultur; internkommunikation; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Det har under flera århundranden pågått en process där människors arbetsplikt har ersatts av en efterfrågan av balans, meningsfullhet och kvalitet för individen på arbetet. Denna förändring har motiverat organisationer att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke, då ”starka varumärken får sin kraft inifrån” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. LÄS MER