Sökning: "Employer Brand Loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Employer Brand Loyalty.

 1. 1. Internal Employer Branding - A One Way Street or a Highway of Opportunities?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gustafsson; Johanna Lager; Lovisa Wengblad; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization Identity; Organizational Culture; Employer Branding Framework; Employer Brand Loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Work in to work out : En studie om hur små- och medelstora företag (SMF) kan stärka sitt employer brand hos medarbetare tillhörande generation Z

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Emelie Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Internal branding; SME; None-financial values; Generation Z; Employer branding; Internal branding; SMF; Mjuka värden; Icke finansiella värden; Medarbetarlojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturförändringar har präglat den svenska arbetsmarknaden vilket resulterat i en ökad konkurrens bland arbetsgivare. Ett aktivt employer branding-arbete blir därmed viktigare eftersom det är en möjlig konkurrensfördel. LÄS MER

 4. 4. Bolaget före jaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tegelström; Olivia Johnsson; Maja Jonson; [2019]
  Nyckelord :Internal employer branding; normative control; identity regulation; brand-centered control; auto-communication; loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to put forward the complexity with employees’ identification with an organizations brand and the organization overall. We wish to examine the effects of internal employer branding, both through mainstream perspectives as well as through normative control. LÄS MER

 5. 5. Vägen till lojala medarbetare : En kvantitativ studie om intern employer branding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ida Grönvik Möller; Malin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Attractive employer; employer brand; employer branding; EmpAt scale; loyalty; Social Identity Theory; Attraktiv arbetsgivare; EmpAt-skalan; employer brand; employer branding; lojalitet; Social Identity Theory;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the attitudes towards the employer brand of an individualcompany from an employee perspective. By applying the Employer Attractiveness scale(EmpAt) (Berthon et al. 2005), it is investigated how the employees perception ofattractiveness of the employer varies depending on selected demographic components. LÄS MER