Sökning: "Employer Brand Relations"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Employer Brand Relations.

 1. 1. Employer branding ur säsongsanställdas ögon : En kvalitativ studie som belyser kommunikationens roll i employer branding.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Emelie Zakrisson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer branding framework; kultur; identitet; säsongsanställning; word-of-mouth; kommunikation;

  Sammanfattning : Employer branding is a concept that has become more and more common among today’s labor market because of the high turnover of employees, in the same time as it’s a competition to get the most qualified employees. In order to maintain the relation between organizations and current employees, employees from the past and potential employees a concept called employer branding is formed to help out with that. LÄS MER

 2. 2. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Bolaget före jaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tegelström; Olivia Johnsson; Maja Jonson; [2019]
  Nyckelord :Internal employer branding; normative control; identity regulation; brand-centered control; auto-communication; loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to put forward the complexity with employees’ identification with an organizations brand and the organization overall. We wish to examine the effects of internal employer branding, both through mainstream perspectives as well as through normative control. LÄS MER

 4. 4. Världens bästa arbete : Attraktivt arbete enligt generation Z

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Arda Güclü; Oscar Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Attraktivt arbete; Motivationsfaktorer; Employer brand; Ledarskap; Generation Z; Attraktivt arbete; Motivationsfaktorer; Employer brand; Ledarskap;

  Sammanfattning : Generation Z, is the next working generation that’s about to enter the labor market. What do they expect from today's corporations and business? What do they see as an attractive workplace and what motivates them? What do companies need to do to attract and keep them? These are some interesting questions we wanted to analyze and examine. LÄS MER

 5. 5. Vad attraherar arbetstagaren : om arbetstagarens preferenser inom ingenjörsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Arnoldsson; Jessika Varvne; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Varumärke; Attrahera arbetstagare; Lean; Rekrytering;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt och tidskrävande att hitta rätt arbetstagare. Företagen måste sticka ut i mängden för att locka och rekrytera rätt kandidat. LÄS MER