Sökning: "Employer Branding | An analysis on the ideal image of Employer Branding"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Employer Branding | An analysis on the ideal image of Employer Branding.

 1. 1. EMPLOYER BRANDING : En analys av idealbilden inom Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emil Stighäll; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding | An analysis on the ideal image of Employer Branding; Employer Branding; Employer Engagement; Arbetsgivarvarumärke; Employer Value Proposition; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrenskraftig vardag måste dagens arbetsgivare lägga större fokus på̊ att sticka ut. Endel gör det genom innovativa produkter och samarbeten, andra genom en aggressiv marknadsföringsstrategi. Humankapitalet har därför blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel där efterfrågan på rätt kompetens har ökat. LÄS MER

 2. 2. What drives Ideal Employer Image?: A study of university students' perceptions in China, the US and Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ying Gao; [2006]
  Nyckelord :Employer branding; employer image; China; Cluster Analysis; multinational companies;

  Sammanfattning : This thesis will undertake a progressive investigation of employer branding, with a global comparison of university students’ perceptions towards their ideal employers. Given the lack of available theories in the employer branding field, the newly developed intersection of HR, Marketing, PR and Communications, an inductive quantitative approach is taken based on a multi-national, large scale survey conducted among over 50,000 university students in China, the US and Germany in the Spring of 2006. LÄS MER