Sökning: "Employer Branding"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden Employer Branding.

 1. 1. Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Shirine Memari; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; lärande; onboarding; introduktionsprocess; distans; socialisationsprocess.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. LÄS MER

 2. 2. "En bank av kunskaper" : En intervjustudie om byggstenarna i kvinnliga studenters personliga varumärken.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mathilda Spjutö; Julia Tuvesson; [2021]
  Nyckelord :Personal Branding; Bourdiue; Students; Sociology;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of how students create a personal brand and what factors that tend to be more important than others. Do students choose education as a strategic choice to prepare for the labor market and can work experience and social media influence the personal brand? This study uses the qualitative method because of the need of in-depth answers to answer the purpose of this study. LÄS MER

 3. 3. Intern employer branding - Inser organisationer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jessica Hägglöf; Johanna Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; intern employer branding; medarbetarerbjudande; motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av en digital rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Digital Recruitment; Recruitment; Evaluation; Candidate Experi-ence; Employer Branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att använda tekniska verktyg blir allt vanligare för att effektivisera HR-processer och därmed blir användning av ATS, Applicant tracking systems, allt vanligare i rekryteringsprocessen. I denna studie utvärderas en digitaliserad rekryteringsprocess gällande intern användbarhet och kandidatupplevelse. LÄS MER

 5. 5. En del av någonting större : En kritisk retorisk analys av Polismyndighetens reklamkampanj ”Välkommen till en större uppgift”

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Polismyndigheten; retorik; visuell retorik; storytelling; employer branding; motivation; strategisk kommunikation; kritisk retorisk analys;

  Sammanfattning : Hur kan offentliga organisationer arbeta med kommunikation för att motivera människor att söka sig till yrken som innebär risker? På en arbetsmarknad där arbetsgivare tävlar om de bästa medarbetarna behöver organisationer förmedla sitt arbetsgivarvarumärke på ett sätt som lockar medarbetare till verksamheten. Trots denna kunskap är det fortfarande få offentliga organisationer som arbetar med att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke (Parment & Dyhre, 2009, s. LÄS MER