Sökning: "Employer Engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Employer Engagement.

 1. 1. En gång officer - alltid officer : En studie om reengagering av yrkesofficerare i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Westin; Mikael Gärdström; [2021]
  Nyckelord :departure; re-engagement; re-employment; boomerang; service; recruitment; re-hire; avgång; reengagering; återanställning; boomerang; tjänstgör; rekrytering; återrekrytering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur avgående yrkesofficerares möjligheter till en reengagering i Försvarsmakten kan öka. Arbetsmarknaden präglas i dag av en personell rörlighet mellan företag och organisationer samt de individuella kraven på utvecklingsmöjligheter och meningsfullhet är höga. LÄS MER

 2. 2. En studie om arbetsengagemang vid gränslöst arbete - En kvantitativ studie som undersöker hur meningsfullhet, socialt stöd, arbetstillfredsställelse och om kön påverkar arbetsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Englund; Emelie Fransson; [2020-09-02]
  Nyckelord :gränslöst arbete; arbetsengagemang; meningsfullt; socialt stöd; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Today's technology allows flexibility for individuals in organizations meaning that they canwork reg ardless of time and locations (Acker, 2006). This complex situation that comes withworking without boundaries involves allowing employees to handle much of their workthemselves and usually at a distance from colleagues and managers (Grönlund, 2007). LÄS MER

 3. 3. Is a Brand Light, Flexible, and Disposable? A Closer Look at Ingka Centres in the Face of Change – An Exploratory Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Meyer; Emily Brown; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Employee Engagement; Corporate Restructuring; Organizational Change; Subsidiary Organization; Ingka Centres; IKEA; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the interrelation of employer branding and employee engagement in the context of corporate restructuring and organizational change. Our research follows an interpretative and abductive approach. We have conducted a qualitative case study with Ingka Centres as our case company. LÄS MER

 4. 4. “Även om jag inte uppskattar att bli knackad på axeln så saknar jag ändå… Att bli knackad på axeln.” : - En kvalitativ intervjustudie om distansarbetets sociala arbetsmiljö under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Felicia Bladh; [2020]
  Nyckelord :Social work environment; Covid-19; Teleworking; Digital work; Deprivation theory; The Organizational Centaur; Social arbetsmiljö; Covid-19; Distansarbete; Digitalt arbete; Deprivationsteori; Den Organisatoriska Kentauren;

  Sammanfattning : This study examines employees who, during the spread of the Covid-19 virus, have had to switch from working in the workplace to digital teleworking. The aim of the study is to achieve a deeper understanding of how the informants are experiencing their social work environment in digital teleworking, by examining how they experience their relationships with colleagues, managers and cohabitants, as well as how they experience their organizations’ handling of the social work environment. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot en hållbar verksamhet: att skapa miljöengagemang och forma nya normer - en fallstudie om Casino Cosmopol i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sören Anderberg; Nathalie Kallus; [2020]
  Nyckelord :Environmental commitment; Social norms; Environmentally friendly workplaces; Communication; Miljöengagemang; Sociala normer; Miljövänliga arbetsplatser; Kommunikation;

  Sammanfattning : Flertalet företag och organisationer har börjat inse de fördelar som erhålls genom att engagera sig i hållbar utveckling och sträva mot en miljövänlig arbetsplats. Att få människor engagerade i miljöfrågor på olika sätt har överlag visat sig vara effektivt när det kommer till att påverka attityder och uppmuntra till miljövänligt beteende, likaså har sociala normer visat sig vara betydande när det kommer till att skapa miljöengagemang på arbetsplatser. LÄS MER