Sökning: "Employer Value Proposition - EVP"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Employer Value Proposition - EVP.

 1. 1. Employer Branding – An ongoing Change and Translation - A qualitative article of how consultants translate their ideas of Employer Branding and act upon them in practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cajsa Holm; Arlinda Pllana; [2020-06-22]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Branding Practices; Employer Value Proposition - EVP; Employer Branding Consulting; Translation;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Undersökning om Employer Branding: En fallstudie i IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Claudia Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer value proposition; intern employer branding; extern employer branding;

  Sammanfattning : På grund av en mindre befolkningsmängd, nya informationsflöden och ökad konkurrens om medarbetare med rätt kompetens står dagens IT-företag inför en ny utmaning; att attrahera och bibehålla medarbetare. Här kommer employer branding in i bilden, employer branding kan översättas till arbetsgivarmarknadsföring och är ett arbete som företag utför för att öka dess status på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Marketing communication of the employer value proposition : How do audit firms build and communicate their employer value proposition

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Clara Saarinen Langner; Felicia Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Employer brand; Employer branding; Employer value proposition; Marketing communication; Promotion;

  Sammanfattning : Since the competition on the market regarding standing out as an organization and as an employer, creating a good reputation is more important than ever.  Knowledge regarding how to attract potential employees is vital for organizations. This to be able to differentiate themselves from their competitors with an advantage. LÄS MER

 5. 5. ”Varför lärare?” : En kvalitativ studie om att attrahera och behålla lärare i en kommun med lärarbrist

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Nymann; [2019]
  Nyckelord :teachers; teacher shortage; talent attraction; attractive work; employer branding; employer value proposition EVP ; Lärare; lärarbrist; talent attraction; attraktivt arbete; employer branding; employer value proposition EVP ;

  Sammanfattning : Lärarbristen är ett utbrett problem i Sverige. Vikten av att kunna attrahera samt behålla lärarnas kompetens är därför stor. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hinder som påverkar möjligheten att attrahera samt behålla lärare. LÄS MER