Sökning: "Employer Value Proposition - EVP"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Employer Value Proposition - EVP.

 1. 1. Employer Branding – An ongoing Change and Translation - A qualitative article of how consultants translate their ideas of Employer Branding and act upon them in practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cajsa Holm; Arlinda Pllana; [2020-06-22]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Branding Practices; Employer Value Proposition - EVP; Employer Branding Consulting; Translation;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Marketing communication of the employer value proposition : How do audit firms build and communicate their employer value proposition

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Clara Saarinen Langner; Felicia Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Employer brand; Employer branding; Employer value proposition; Marketing communication; Promotion;

  Sammanfattning : Since the competition on the market regarding standing out as an organization and as an employer, creating a good reputation is more important than ever.  Knowledge regarding how to attract potential employees is vital for organizations. This to be able to differentiate themselves from their competitors with an advantage. LÄS MER

 4. 4. ”Varför lärare?” : En kvalitativ studie om att attrahera och behålla lärare i en kommun med lärarbrist

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Nymann; [2019]
  Nyckelord :teachers; teacher shortage; talent attraction; attractive work; employer branding; employer value proposition EVP ; Lärare; lärarbrist; talent attraction; attraktivt arbete; employer branding; employer value proposition EVP ;

  Sammanfattning : Lärarbristen är ett utbrett problem i Sverige. Vikten av att kunna attrahera samt behålla lärarnas kompetens är därför stor. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hinder som påverkar möjligheten att attrahera samt behålla lärare. LÄS MER

 5. 5. How to Win the War for Talent among Professional Engineers : An Employer Branding Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nicole Lejdeby; Carolin Östman; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition EVP ; Public sector; Recruitment strategies; War for talent; Work values;

  Sammanfattning : Organisations strive to gain competitive advantages and there is an increasing demand for more advanced technology in today's dynamic and complex environment. The importance of engineering is increasing in the global world, which leads to a higher demand of professional engineers. They represent among the hardest roles to fill. LÄS MER