Sökning: "Employer Value Proposition"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Employer Value Proposition.

 1. 1. En attraktiv arbetsplats : En kvantitativ dels kvalitativ studie om värdefaktorer kopplat till vårdadministratörer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Eriksson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Employee Value Proposition; Employer Branding; Vårdadministratör;

  Sammanfattning : Sverige har en kompetensbrist inom vården där behovet av vårdpersonal beräknas fortsätta växa inom det närmsta decenniet. En lösning är att omplacera de administrativa arbetsuppgifterna till vårdadministratörer och på så sätt nå en mer högkvalitativ vård i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk stolthet och arbetstillfredsställelse inom Luleå kommun : En studie kring hur anställda inom Luleå kommun påverkas av arbetsgivarvarumärket Spela roll

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hannah Broms; Alicia Nyström; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer value proposition; Internal pride; External pride; work satisfaction; Arbetsgivarvarumärke; Medarbetarlöfte; Intern stolthet; Extern stolthet; Arbetstillfredsställelse; Luleå kommun;

  Sammanfattning : In today's society, an employer brand is important both for establishing oneself as a goodemployer but also for retaining competent staff. This is a quantitative study with the aim ofexamining the difference of an employer brand within Luleå Kommunon employees and theirfeelings about Luleå Kommun as an employer and workplace, at group level in pride and worksatisfaction. LÄS MER

 3. 3. Employer branding - en intern kommunikationskraft : En kvantitativ undersökning om medarbetares upplevelse av interna kommunikationsstrategier kopplat till employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Nordin; [2022]
  Nyckelord :employer branding; internal communication; employer value proposition; employer branding; intern kommunikation; employer value proposition;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få djupare förstelse och kunskap för om hur medarbetare på ett företag uppfattar arbetsgivarvarumärket och hur det kan bidra till att medarbetare känner ett engagemang för arbetsplatsen som arbetsgivare.  I studien tillämpas en kvantitativ metod med en enkät som skickades ut till en specifik avdelning på ett företag som har 300 anställda tjänstemän. LÄS MER

 4. 4. Med Employer Branding som verktyg : En intervjustudie om hur företag arbetar med Employer Branding som verktyg för rekrytering och styrning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miro Kordnejad; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Recruitment;

  Sammanfattning : Många företag arbetar uttalat med Employer Branding, men med olika syften. Två vanligt förekommande ambitioner är att attrahera ny kompetens och arbeta med företagets värderingar. Men vad företag som arbetar med Employer Branding med samma målsättning har gemensamt, saknas det idag kunskap om. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas ett attraktivt sjuksköterskeyrke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel Kindberg; David Holm; [2022]
  Nyckelord :EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attractive work; nurses; EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attraktivt arbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare undersökningar visar att det råder brist på sjuksköterskor inom 20 av totalt 21 regioner i Sverige. Det är en problematik som regioner behöver hantera och möta. Bristen på sjuksköterskor bör därför betraktas som ett fortsatt problem och är därför relevant att studera. LÄS MER