Sökning: "Employer brand"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden Employer brand.

 1. 1. Attraktion vid första ögonkastet : Hur Employer Brands används för att attrahera nyexaminerade studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Mosesson; Jens Sintéus; [2018]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Employer Value Proposition; Employer Brand Equity;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden om nyexaminerade universitetsstudenter har intensifierats drastiskt under de senaste åren. Svenska arbetsgivare har därför ett svårare arbete framför sig kring att hitta högkvalitativ personal som passar organisationen. LÄS MER

 2. 2. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 3. 3. Employer Branding i säkerhetsbranschen : En studie om Securitas arbete med att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elvira Belius; Sharmin Baeg; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; brand; diversity; target group; internal marketing; Employer value proposition; motivation; Employer Branding; arbetsgivarvarumärke; mångfald; målgrupp; intern marknadsföring; Employer value proposition; motivation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är en organisations attraktivitet en viktig faktor. Det är viktigt att attrahera nya medarbetare samt att behålla nuvarande medarbetare. Varierande faktorer påverkar attraktiviteten och organisationen kan arbeta med olika Employer Branding-processer för att uppnå attraktivitet. LÄS MER

 4. 4. War of talent : Unga i IT-branschen: så attraherar och behåller du dem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vahida Ahmic; Arisa Nilsson; Antonio Petrovski; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; employee retention; talent acquisition; employer value proposition and person-organization fit; Motivation och generationsskillnader;

  Sammanfattning : Employees with the right skills give competitive advantages. It is therefore important to retain existing staff with the right skills but also to attract new talent. In the IT industry, there is currently lack of competence and the need will increase in the future. LÄS MER

 5. 5. Världens bästa arbete : Attraktivt arbete enligt generation Z

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Arda Güclü; Oscar Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Attraktivt arbete; Motivationsfaktorer; Employer brand; Ledarskap; Generation Z; Attraktivt arbete; Motivationsfaktorer; Employer brand; Ledarskap;

  Sammanfattning : Generation Z, is the next working generation that’s about to enter the labor market. What do they expect from today's corporations and business? What do they see as an attractive workplace and what motivates them? What do companies need to do to attract and keep them? These are some interesting questions we wanted to analyze and examine. LÄS MER