Sökning: "Employer branding strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Employer branding strategier.

 1. 1. Samspelet mellan interna och externa faktorer och deras påverkan på modifiering av employer branding strategier : En kvalitativ studie gällande modifiering av employer branding strategier i syfte att behålla medarbetare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Wannebro Ida; Johansson Ella; [2022]
  Nyckelord :Employer branding strategies; Retention strategies; Work-life balance; Organizational culture; Employer branding strategier; behålla anställda; work-life balance; organisationskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Employer branding har blivit ett alltmer aktuellt fenomen i den föränderliga värld vi lever i. Det kan ses som ett verktyg för att både rekrytera och behålla anställda. LÄS MER

 2. 2. “En normal arbetsgivare, sticker inte ut på något sätt”: en studie om employer branding : En kvalitativ studie om employer branding inom svensk stålindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Svensson; Johanna Rodell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; strategy; steel industry; employer brand; manager; Employer branding; strategi; stålindustri; arbetsgivarvarumärke; chef;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få förståelse för hur chefer upplever arbetet med arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla medarbetare trots avsaknaden av en employer branding-strategi. Employer branding är en strategi som innefattar arbetet med att attrahera och behålla medarbetare genom att marknadsföra arbetsgivarvarumärket. LÄS MER

 3. 3. Employer branding och den ökade digitaliseringen på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om den ökade digitaliseringens inverkan på organisationers strategier vid attrahering av personal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Amen; Kevin Inal; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Digital employer branding; Covid-19; Employer branding attraction; Digitalization; Employer branding; Digital employer branding; Covid-19; Employer branding attrahering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företagsekonomiskt problem som organisationer stöter på är förändringen som sker på arbetsmarknaden i samband med den ökade digitaliseringen. Den ökade digitaliseringen har lett till att organisationer har behövt ställa om sina employer branding strategier. LÄS MER

 4. 4. Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Shirine Memari; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; lärande; onboarding; introduktionsprocess; distans; socialisationsprocess.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. LÄS MER

 5. 5. Ett bra avslut. : En intervjustudie om tidigare anställdas upplevelser av employer branding i ut-fasen av kompetensförsörjningsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Ingman; Theodora Grigoriadou; [2021]
  Nyckelord :employer branding; uppsägning; kompetensförsörjning; arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att undersöka arbetstagares upplevelser av employer branding hos den tidigare arbetsgivaren vid avslutad anställning och efter avslutad anställning. Employer branding står för arbetet med, och utövandet av implementerade strategier för att främja arbetsgivarvarumärket. LÄS MER