Sökning: "Employer branding strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Employer branding strategies.

 1. 1. Samspelet mellan interna och externa faktorer och deras påverkan på modifiering av employer branding strategier : En kvalitativ studie gällande modifiering av employer branding strategier i syfte att behålla medarbetare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Wannebro Ida; Johansson Ella; [2022]
  Nyckelord :Employer branding strategies; Retention strategies; Work-life balance; Organizational culture; Employer branding strategier; behålla anställda; work-life balance; organisationskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Employer branding har blivit ett alltmer aktuellt fenomen i den föränderliga värld vi lever i. Det kan ses som ett verktyg för att både rekrytera och behålla anställda. LÄS MER

 2. 2. Gen Z & Social Sustainability – A Need for Adaption : An exploratory study of generation Z’s preferences of social sustainability when entering the labor market and an investigation on how SMEs within the foodservice distribution industry answer to these preferences.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Emilia Holmén Ahonen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In today’s global world, corporations face a huge demand for executive talents due to advanced technology and increased level of high education which has led to a rapidly changing business environment. Companies need to distinguish themselves from one another to gain a competitive advantage in the market, to recruit the best talents on the labor market. LÄS MER

 3. 3. “En normal arbetsgivare, sticker inte ut på något sätt”: en studie om employer branding : En kvalitativ studie om employer branding inom svensk stålindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Svensson; Johanna Rodell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; strategy; steel industry; employer brand; manager; Employer branding; strategi; stålindustri; arbetsgivarvarumärke; chef;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få förståelse för hur chefer upplever arbetet med arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla medarbetare trots avsaknaden av en employer branding-strategi. Employer branding är en strategi som innefattar arbetet med att attrahera och behålla medarbetare genom att marknadsföra arbetsgivarvarumärket. LÄS MER

 4. 4. Employer Attraction & Employee Retention in the Pharmaceutical Industry of Egypt and Pakistan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdul Hafeez Siddiqui; Mohamed Alkafafy; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis is placed in the context of Employer Attractiveness and Employee Retention within the Pharmaceutical Industry of Egypt and Pakistan. Most of the studies conducted in the past are either specifically done on Employer Attractiveness, Employer Branding, or a combination of both, indicating a lack of research between employer attractiveness and employee retention; thus, this thesis will bridge the gap between them and will be a great contribution. LÄS MER

 5. 5. Employer branding och den ökade digitaliseringen på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om den ökade digitaliseringens inverkan på organisationers strategier vid attrahering av personal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Amen; Kevin Inal; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Digital employer branding; Covid-19; Employer branding attraction; Digitalization; Employer branding; Digital employer branding; Covid-19; Employer branding attrahering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företagsekonomiskt problem som organisationer stöter på är förändringen som sker på arbetsmarknaden i samband med den ökade digitaliseringen. Den ökade digitaliseringen har lett till att organisationer har behövt ställa om sina employer branding strategier. LÄS MER