Sökning: "Empowerment Kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Empowerment Kvinnor.

 1. 1. "Isolering är våldsutövarens bästa vän" : En kvalitativ studie om socialtjänstens och kvinnojourens arbete med våldsutsatta kvinnor under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Büsra Korkmaz; Narmin Jamshir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how Covid-19 affected the social services and women's shelter's work with abused women. Research is based on staff's experiences of whether the pandemic has made it more difficult for abused women to seek help and receive support. LÄS MER

 2. 2. “Att synliggöra kvinnans motstånd är otroligt viktigt i hennes läkningsprocess" : En kvalitativ intervjustudie om kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johanna Magnusson; Vanna Knutsson; [2022]
  Nyckelord :domestic violence; abused women; Unizon; women’s shelter; resistance; responsibility; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor; Unizon; kvinnojourer; motstånd; ansvarsförläggande;

  Sammanfattning : Men´s violence against women causes major physical and psychological consequences and is therefore classified as a prioritized public health issue by the UN. The government offers various forms of help for abused women, including support and protection through non-profit women´s shelters. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor : En kvalitativ studie kring handläggningsprocessen i arbetet med våldsutsatta kvinnor utifrån socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Yonyta Essa; Johanna Harman; [2022]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; handläggningsprocessen; våld i nära relation; våldsutsatt; insatser; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka handläggningsprocessen inom socialtjänsten i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Med hjälp av studiens frågeställningar besvaras syftet. En kvalitativ metod tillämpades med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Gender roles in households : A case study on gender roles in households in northern Tanzania

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Sustainable Societies (SUS)

  Författare :Ottilia Lundh; [2022]
  Nyckelord :Case study; gender roles; Tarime; northern Tanzania; gender inequality; gender perspectives; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; sustainable livelihoods; oppression; physical violence; female genital multination; household activities; education; gender equality.; Fallstudie; könsroller; Tarime; norra Tanzania; ojämlikhet mellan könen; genusperspektiv; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; hållbar försörjning; förtryck; fysiskt våld; kvinnlig könsstympning; hushållsaktiviteter; utbildning; jämställdhet;

  Sammanfattning : This case study investigates perspectives and changes in gender roles in household activities from a gender (in)equality context in Tarime, northern Tanzania. The participants in this study part-took in a previous project called the Serengeti-Mara Ecosystem Project (SEMA) which aimed to integrate gender perspectives and sustainable livelihoods in rural parts of Tarime. LÄS MER

 5. 5. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER