Sökning: "Empowerment organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Empowerment organisation.

 1. 1. “Som att öppna en Aladdinask” En fallstudie av Reningsborgs arbete med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eliza Öhberg; Emma Liljebladh; [2021-07-02]
  Nyckelord :active labour market program; unemployment; empowerment; case study;

  Sammanfattning : Unemployment is a global issue, and over a hundred thousand people in Swedenparticipate in active labour market programs every year. This essay is a case studyof a specific labor market policy program that has existed for three years, andappears to have a unique approach. LÄS MER

 2. 2. Empowerment through art : non-governmental organisations’ art projects’ contribution to empowerment ofmarginalised groups in Mexico City and San Cristóbal de Las Casas, Mexico

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ivana Baljkas; [2021]
  Nyckelord :Empowerment; Social work; Non-governmental organisations; Mexico; Marginalized groups; Indigenous people; Prisoners; Art;

  Sammanfattning : This study explores the ways marginalised groups can be supported in their empowerment process, and specifically how art projects organised by non-governmental organisations can contribute in the process. The focus is on prisoners and indigenous children and adults in Mexico City and San Cristóbal de Las Casas, Mexico who are involved in the organisations’ projects. LÄS MER

 3. 3. Accelerating the Transition to Sustainability : Identifying Drivers and Barriers

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Hannes Kristofersson; Victor Wadstein; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Development; Corporate Sustainability; Change Management; Transition Management; Business transition; Business Transition Management; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Hållbar affärsutveckling; Transition Management; Förändringsledning; Företagsförändring; Business Transition Management;

  Sammanfattning : As corporations have attained an increasing focus in the sustainability debate, so have the expectations of their sustainability performance. Rather than having a sole focus on an ad hoc mix of philanthropic actions, researchers now begin to call for businesses to recognize their role in broader societal sustainability challenges. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan inkludering och ledarskap: komplexiteten i att leda olikheter utifrån HR-praktikers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Gabriella Bryngemark; Felicia Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Ledarskap; Inkluderande ledarskap; Inkluderande kultur; Mångfald; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vikten av ledares förståelse för hur medarbetares olikheter kan tas tillvara inom organisationer uppmärksammas allt mer i nutida forskning. Att leda olikheter på ett sätt där alla känner sig inkluderade kan dock vara komplext och relationen mellan inkludering och ledarskap är ännu inte tillräckligt utforskad. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för några centrala stödteam i arbetet med problematisk skolfrånvaro

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Torbjörn Pihl; [2021]
  Nyckelord :Central support team; support team; mobile team; factors of success; the student in focus; the need of the student; coworking; problematic school absenteeism and empowerment; Centrala stödteam; stödteam; mobila team; framgångsfaktorer; eleven i centrum; elevens behov; samverkan; problematisk skolfrånvaro och empowerment;

  Sammanfattning : De centrala stödteamen som studerats i denna studie är ett komplement till den lagstadgade verksamheten i sina respektive kommuner i arbetet med elever som utmanar i skolan och /eller är i problematisk skolfrånvaro. De studerade teamen arbetar på uppdrag av socialförvaltningen, Barn och ungdomsförvaltningen eller en kombination av de båda. LÄS MER