Sökning: "Empty voting"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Empty voting.

 1. 1. Analog tillämpning av aktiebolagslagen 29 kap 1 § första stycket och 3 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bergman Martin; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; skadestånd; ABL; civilrätt; de facto director; shadow director; felaktigt tillsatta organledamöter; ABL 29 kap;

  Sammanfattning : Denna rättsdogmatiska examensuppsats i associationsrätt behandlar frågor om analog tillämpning av ABL 29:1 1 st och 29:3. Möjligheten att tillämpa dessa regler analogt på icke lagreglerade ansvarssubjekt kommer gynna rättsläget och göra bolagsrättsliga skadeståndsregler mer verkningsfulla. LÄS MER

 2. 2. Separationen mellan rösträtt och ekonomisk risk i aktiebolag : En undersökning av Empty voting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Svärd; [2014]
  Nyckelord :Empty voting; Hedgefonder; Rösträtt; Ekonomisk risk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sak- och associationsrättsliga aspekter av aktieöverlåtelser - i synnerhet avseende blankning och värdepapperslån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :aktielån; associationsrätt; blankning; börsrätt; empty voting; godtrosförvärv av aktier; risk-decoupling; sakrätt; värdepapperslån; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att behandla sak- och associationsrättsliga aspekter inom ramen för en aktietransaktion, i synnerhet fokuseras på dispositioner såsom värdepapperslån (eng. securities lending) och blankning (eng. short selling). LÄS MER