Sökning: "Emrah Ceba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emrah Ceba.

  1. 1. Trosuppfattningar i de abrahamitiska religionerna : En textanalytisk studie av tre läroböcker i ämnet religionskunskap för gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

    Författare :Emrah Ceba; [2011]
    Nyckelord :Gud; heliga skrifter; högtider; festdagar; religionsutövande i Sverige;

    Sammanfattning : Jag har undersökt läroböcker i religionskunskap för gymnasiet från bokförlagen Gleerups, Natur och Kultur och från Almqvist och Wiksell för att se hur fakta kring trosuppfattningar i de abrahamitiska religionerna framställs. Undersökningens mål var att visa på hur framställningen av de abrahamitiska religionernas syn på Gud beskrivs, hur deras heliga skrifter skildras och hur och varför de firar sina viktiga högtider samt se hur religionsutövandet i Sverige framställs. LÄS MER