Sökning: "Emulator"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Emulator.

 1. 1. Emulation of the Crazyflie 2.1 Hardware for Embedded Control System Testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Josefine Möllerström; Max Nyberg Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Embedded systems are hard to debug and the field of control software testing is relatively unexplored. Progress in these areas could provide better testing heuristics and safer systems. More specifically, hardware emulation is a potentially powerful tool that can help improve the speed and quality of the development cycle. LÄS MER

 2. 2. Emulering av c-applikationer för ett inbyggt system i Linuxmiljö

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marika Logge; [2021]
  Nyckelord :Emulator; embedded systems; Linux; FreeRTOS; Emulator; inbyggda system; Linux; FreeRTOS;

  Sammanfattning : I det här arbetet har en emulator till DeLavals inbyggda system IOM 200 utvecklats i en Linuxmiljö. Konceptet har varit att implementera en emulator i DeLavals testprocess för mjukvaran i ett inbyggt system. Syftet med emulatorimplementationen var att underlätta utvecklingen av mjukvaran genom att ta bort beroendet av hårdvaran. LÄS MER

 3. 3. Comparison of FOC and DTC in an application of a screw joint emulator

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Axel Fyreskär; Joel Greberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atlas Copco produces, among other things, tightening tools for screw joints. The purpose of these fastening elements is to produce a clamping force between two parts, holding them together. LÄS MER

 4. 4. Development of a Multi Sensor Android Application

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Sasanka Maddala; Veerababu Velugubantla; [2020]
  Nyckelord :Android; Sensors; Proximity Sensor; Accelerometer Sensor; Mobile App Development;

  Sammanfattning : There has been an enormous growth in the usage of smartphones in recent times. Smartphones are not limited to communication purposes. It has various applications designed as per the daily requirements of humans such as web-searching, online shopping, bank transactions, games, etc. LÄS MER

 5. 5. A Highly-Available Multiple Region Multi-access Edge Computing Platform with Traffic Failover

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adika Bintang Sulaeman; [2020]
  Nyckelord :multi-access edge computing; traffic failover; anycast; high availability; multi-access edge computing; trafikfel; anycast; hög tillgänglighet;

  Sammanfattning : One of the main challenges in the Multi-access Edge Computing (MEC) issteering traffic from clients to the nearest MEC instances. If the nearest MECfails, a failover mechanism should provide mitigation by steering the trafficto the next nearest MEC. There are two conventional approaches to solve thisproblem, i.e. LÄS MER