Sökning: "En brygga mellan"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden En brygga mellan.

 1. 1. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av klimatdeklarationer i tidigt planeringsskede : Tillämpning av klimatdeklaration i Revit

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Högberg; [2022]
  Nyckelord :climate declaration; climate change; climate impact; BIM; Building information model; klimatdeklaration; revit; dynamo; excel; klimatpåverkan; klimatförändring; BIM;

  Sammanfattning : I undersökningen genomförs en del av klimatdeklarationen på ett studieobjekt som fortfarande är i tidigt skede. För att sedan se hur den framtagna metoden potentiellt kan förändra en byggnad för att få ner koldioxidutsläppet till atmosfären. LÄS MER

 3. 3. Att främja civilingenjörsstudenters kreativitet under en kreativitetstävling : En undersökning av den kreativa processen och uppgiftskonstruktionens betydelse för kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Stejmar; [2022]
  Nyckelord :Creative Process; Creativity Contest; Engineering education; Problem Identification; Problem Construction; Kreativ process; Kreativitetstävling; Civilingenjörsstudenter; Problemidentifiering; Problemkonstruktion;

  Sammanfattning : För att lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behövs en kombination av kompetenser och förmågor hos framtidens civilingenjörer. Världsledare och forskare har pekat ut kreativitet som avgörande för att kunna hantera och lösa de komplexa problem mänskligheten står inför. LÄS MER

 4. 4. Seawater Heat Recovery by the Utilisation of Phase Change Heat of Freezing : Technical feasibility study of a system for District Heating in the city of Helsinki

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Rakesh Ramesh; [2022]
  Nyckelord :District heating; Seawater; Ice slurry; Aspen Plus; Pressure drop; Fjärrvärme; Havsvatten; Isslurry; Aspen Plus; Tryckfall;

  Sammanfattning : With the Paris agreement calling to limit global warming to 2°C below pre-industrial levels, with further efforts to ensure it stays below 1.5°C, the Finnish government passed the Lakihiilen energiakäytön kieltämisestä (416/2019), i.e. LÄS MER

 5. 5. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Nyckelord :Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. LÄS MER