Sökning: "En man som heter Ove"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden En man som heter Ove.

 1. 1. En svensk, en britt och en man som heter Ove. : En komparativ översättningsstudie av den svenska och engelska versionen av En man som heter Ove.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Matilda Bergman; [2022]
  Nyckelord :översättning; en man som heter ove; Backman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från papper till filmduk : En multimodal kritisk diskursanalys med fokus på närläsning av En man som heter Ove i två medieformat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Tonlycke Palmqvist; Malin Karlbrink; [2021]
  Nyckelord :Adaptation; MCDA; narrativ; roman; film; manlighet; En man som heter Ove;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras berättartekniken i romanen En man som heter Ove (2012)skriven av Fredrik Backman samt i filmadaptationen En man som heter Ove (2015),regisserad och manusförfattad av Hannes Holm. Vi analyserar även centralaförändringar dem emellan. LÄS MER

 3. 3. La traducción del sueco al español de referencias culturales en la novela En man som heter Ove (Un hombre llamado Ove)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Michelle Kallin; [2019-08-19]
  Nyckelord :spanska; traducción; estrategias de traducción; condiciones culturales; español; sueco; översättningsstrategier; kulturella förhållanden; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kulturella referenser översatts från svenska till spanska i romanen En man som heter Ove, skriven av Fredrik Backman år 2012. Verket översattes till spanska utav Carmen Montes Cano år 2014 och fick då titeln Un hombre llamado Ove. LÄS MER

 4. 4. Tillbakablickar på två män som heter Ove : Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ida Vinka; [2016]
  Nyckelord :Adaption; Flashback; Karaktärsfördjupning; Hero s journey; En man som heter Ove;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens tillbakablickar visas via flashbacks. LÄS MER

 5. 5. Det klassiska berättandet i det moderna Sverige : En kvalitativ analys av den moderna svenskproducerade filmens användning av det klassiska berättandets dramaturgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Lovisa Dahne; Alexi Matthis; [2016]
  Nyckelord :treaktsstruktur; protagonist; klassiskt berättande; dramaturgi; film; filmmanus; kritikerrosade filmer; kommersiella filmer; svenskproducerade långfilmer; En underbar jävla jul; En man som heter Ove; Micke Veronica; Tjuvheder; Min lilla syster; Flocken.;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att studera vilka element av det klassiska berättandets dramaturgi som går att finna i sex stycken olika svenskproducerade långa spelfilmer. Filmerna är uppdelade i två olika grupper, kritikerrosade och biosuccéer, dessa har valts ut med hjälp av statistik från Svenska Filminstitutet. LÄS MER