Sökning: "En midsommarnattsdröm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden En midsommarnattsdröm.

 1. 1. Shakespeares genusdröm: en genusvetenskaplig kvalitativ innehållsanalys av "En midsommarnattsdröm"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Niemi; [2018]
  Nyckelord :William Shakespeare; A Midsummer Night’s Dream; gender; sexuality; qualitative content analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis I analyse William Shakespeare’s comedic play A Midsummer Night’s Dream from the perspective of gender and sexuality. Through a qualitative content analysis, where I found several relevant themes, I explore how gender and sexuality is constructed by the characters in the play. LÄS MER

 2. 2. Musik och svenska med andra uttryck : hur ämnesöverskridande samarbeten kan motivera och skapa förutsättningar för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristofer Alsin; [2017]
  Nyckelord :Musik; svenska; ämnesöverskridande samarbete; aktionsforskning; lärande; pedagogik; didaktik; uttryck; intermedialitet; undervisning; Shakespeare; En midsommarnattsdröm;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur jag som ämneslärare i musik och svenska på högstadiet kan aktualisera William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm få eleverna studiemotiverade samtidigt som det ska främja deras utveckling ur ett mångkulturellt perspektiv. Med aktionsforskning som huvudmetod har jag utifrån läroplanen och hjälpmedel via intermedialitet som pedagogiskt verktyg, det vill säga olika medier och adaptioner, undersökt detta. LÄS MER

 3. 3. Brevbäraren, narren och evolutionen. En evolutionsteoretiskt orienterad komparativ analys av Dag-Otto Flink från Vallarnas friluftsteater och Puck och Botten från "En midsommarnattsdröm".

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Katarina Isaksson; [2015-02-05]
  Nyckelord :teaterstudier; theatre studies; Dag-Otto; Bottom; Puck; William Shakespeare; A Midsummer Night s Dream; Stefan Krister ; Vallarnas friluftsteater; human nature; evolution; buskis;

  Sammanfattning : What is it that makes an audience love a character? Through comparative analysis and anevolutionary perspective, I have examined the relationship between the viewer – the human –and three popular characters: Shakespeare’s Bottom and Puck from A Midsummer Night’sDream and Dag-Otto Flink, the most popular character from Vallarnas friluftsteater inFalkenberg, Sweden. In what way do they attract us? Why do they attract us? The aim of thecomparative analysis between the characters was to reveal enough similarities for defining allthree as the same character type: the fool. LÄS MER

 4. 4. En liten Midsommarnattsdröm : - en föryngrindsdramatisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Anna Hammarstedt; [2011]
  Nyckelord :dramatik för barn; kreativt skrivande; nydramatisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tog gestalt som i en dröm: Jiri Trnkas dockfilmsanimation En midsommarnattdröm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Peter Wide; [2010]
  Nyckelord :Stop motion film; Sen noci svatojanské; En midsommarnattsdröm; Dockfilmsanimation; Trnka; Jiri; Performing Arts;

  Sammanfattning : Jiri Trnka (1912–1969) född i Plezen (Pilsen) i Mähren. 1959 visades Jiri Trnkas animerade dockfilm En midsommarnattsdröm (Sen noci svatojanské) på filmfestivalen i Cannes. Den hade tagit två år att färdigställa och var en färgfilm gjord i Cinemascopeformat med stereofoniskt ljud. LÄS MER