Sökning: "Encoding Decoding"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Encoding Decoding.

 1. 1. Sharenting, ett etiskt dilemma : En studie av familjer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jessica Sjöholm; Jenny Lidenalv; [2021]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; YouTube; mediekultur; parents och sharing;

  Sammanfattning :  A picture tells more than a thousand words. When our parents grew up they had a camera with a film roll that they elicited to put in a frame on our walls with a purpose to show to friends and families that visited our home. Kids of today are on social media in front of hundreds of spectators before they are even born. LÄS MER

 2. 2. Unsupervised 3D Human Pose Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sri Datta Budaraju; [2021]
  Nyckelord :Computer Vision; Projective Geometry; Deep Learning; Unsupervised Learning; 3D Human Pose Estimation; GAN; AutoEncoder; Hybrid Generative Model; Self Supervision;

  Sammanfattning : The thesis proposes an unsupervised representation learning method to predict 3D human pose from a 2D skeleton via a VAEGAN (Variational Autoencoder Generative Adversarial Network) hybrid network. The method learns to lift poses from 2D to 3D using selfsupervision and adversarial learning techniques. LÄS MER

 3. 3. Branding Images : White Saviorism and Shock Appeals by BBC Three

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julianne Lindner; [2021]
  Nyckelord :White Saviourism; Documentary; Shock Appeals; Misrepresentation; BBC;

  Sammanfattning : This research has focused on the representation of foreign cultures in four BBCdocumentaries. To be more precise, it looked into how public documentariesportray foreign cultures, specifically within a frame of development aid and whitesaviourism when watching documentaries by BBC Three, a channel which iscentred towards a young audience. LÄS MER

 4. 4. Är Unga Vuxna Sveriges Framtida Nätcasinospelare? : En multimodal analys av budskapen i tre stycken spelreklamfilmer och hur unga vuxna uppfattar och resonerar kring filmerna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :David Göthberg; vince Scheynius; [2021]
  Nyckelord :Encoding decoding; multimodal analysis; gambling commercials; young adults and gambling problems.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out how young adults perceive gambling companies' video commercials in Sweden. A fast rise of commercials from gambling companies have evolved in recent years. As of January 2021, 102 companies have been approved for a Swedish gambling license. LÄS MER

 5. 5. Samma händelse, skilda vinklingar, varierande uppfattningar : En kvalitativ intervjustudie av hur nyhetskonsumenter med olika bakgrund uppfattar traditionella och alternativa mediers innehåll

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannes Björklund; Anthon Talhaug; [2021]
  Nyckelord :perception; traditional media; alternative media; right-wing alternative media; encoding; decoding; class theory; Bourdieu; uppfattning; traditionella medier; alternativa medier; högerpolitiska alternativmedier; högerextrema alternativmedier; encoding; decoding; klassteori; Bourdieu;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att förstå hur nyhetskonsumenter med olika nivå av institutionaliserat kulturellt kapital uppfattar innehållet i traditionella medier, högerpolitiska alternativmedier och högerextrema alternativmedier för att se hur dessatolkningar kan ge upphov till annorlunda sätt att se på en och samma företeelse med skilda vinklingar. Tidigare studier inom fältet har fokuserat på vilka typer av medier nyhetskonsumenter med olika bakgrund konsumerar men inte så mycket på hur innehållet uppfattas. LÄS MER