Sökning: "Encounters with women"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Encounters with women.

 1. 1. To orient whilst orientalized; Narratives of face-veiling women in light of public mobility

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jasmine Esfahani; [2023-04-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the narratives of face-veiling women, in light of mobility practices pertaining to public spaces. With Sweden emerging as the focal point of study, experiences and perceptions of face-veiled women, of, and in, public spaces are neared. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med kronisk smärta och deras upplevelser av bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anudari Amarsukh; Camila Galdamez Garcia; [2023]
  Nyckelord :Women; Chronic pain; Patient experience; Healthcare professionals; Treatment; Kvinnor; Kronisk smärta; Patientupplevelser; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Kronisk smärta är ett vanligt förekommande tillstånd och leder till lidande hos individen och kostnader för samhället. Det är vanligare med kronisk smärta bland kvinnor än bland män. LÄS MER

 3. 3. Genus- och familjeroller : En kvalitativ studie om invandringens påverkan på familjeroller ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ranim Rajeh; [2023]
  Nyckelord :Gender order; immigration; gender roles; norms; family structure; Genusordning; invandring; genusroller; normer; familjestruktur;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat under de senaste 10 åren. År 2017 anlände cirka 158 000 personer med syrisk bakgrund till Sverige (Sköld 2017). När en individ flyttar till ett nytt samhälle, kan de möta en annan genusordning. LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relationer : Utsatta kvinnors erfarenheter av möten med vården i relation till partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margarita Ana Gálvez Garcia; Maryanne Måling; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett vanligt förekommande problem i vårt samhälle. Det orsakar många negativa konsekvenser, inte bara för den utsatta kvinnan och hennes omgivning, utan även på samhällsnivå och det är ett hot mot att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med endometrios och deras upplevelser av bemötandet i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Mathilda Denneberg; Miranda Persson; [2023]
  Nyckelord :Endometriosis; Experiences; Health care encounters; Women; Health care providers; Bemötande; Endometrios; Kvinnor; Upplevelser; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar en av tio kvinnor i fertil ålder. Vanliga symtom är intensiv smärta i samband med menstruation, kraftiga och oregelbundna blödningar, samlagssmärta och infertilitet. Det tar ofta flera år innan kvinnor får en diagnos vilket medför ett stort lidande. LÄS MER