Sökning: "Endocrine therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Endocrine therapy.

 1. 1. Support till tonåringar med diabetes typ 1. : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Harrisson Togba; Hanna Richloow; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 1; adolescent; support; communication; self-management.;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Diabetes type 1 is a chronic autoimmune disease requiring lifelong insulin therapy. Type 1 diabetes is one of the most common endocrine disorders affecting children and adolescents and the disease is often accompanied by severe complications. LÄS MER

 2. 2. Superficial necrolytic dermatitis hos hund : kan leverpatologi förklara de uppkomna hudförändringarna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kira Casén; [2018]
  Nyckelord :superficial nekrolytisk dermatit; hepatokutant syndrom; etiologi; lever; patologi;

  Sammanfattning : Superficial necrolytic dermatitis (SND) är ett ovanligt tillstånd som främst drabbar äldre hundar. Tillståndet karakteriseras av hudförändringar på framför allt trampdynor, och hälta till följd av de smärtsamma förändringarna är vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Endocrine therapy as first line and maintenance therapy to patients withmetastatic oestrogen receptor-positive, HER2-negative breast cancer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :David Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förekomst av hyperaldosteronism hos katter med kroniskt förhöjda njurvärden : med utvärdering av en aldosteron - ELISA för hund och katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ann-Catrin Hagblom; [2017]
  Nyckelord :hyperaldosteronism; kronisk njursvikt; katt; aldosteron; renin; RAAS; hypertension; proteinuri;

  Sammanfattning : Primary hyperaldosteronism is an endocrine disease that recently is suggested to be more common in cats than previously thought, and is suspected to be a contributing factor to the development of chronic kidney disease (CKD) among cats. The clinical signs in cats with primary hyperaldosteronism are similar to those seen in CKD. LÄS MER

 5. 5. Impact of body mass index on the efficacy of endocrine therapy in patients withmetastatic breast cancer : - a retrospective, two-center, cohort study

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Luwam Zewenghiel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER