Sökning: "Endometrios"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet Endometrios.

 1. 1. Den okända folksjukdomen: Upplevelser och erfarenheter av endometrios : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Roya Aene; Louise Depraetere; [2024]
  Nyckelord :Attitudes; District Nurse; Endometriosis; Experience; Suffering; Bemötande; Distriktsköterska; Endometrios; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios drabbar var tionde kvinna och innebär att endometrieliknande vävnad växer utanför livmodern vilket skapar smärta, inflammation och fibrosbildning. Symtomen innefattar exempelvis dysmenorré, kroniska buksmärtor, blödningsrubbningar och trötthet. LÄS MER

 2. 2. Hur kvinnor med endometrios upplever mötet med vården : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Gustafsson; Tilda Freij; [2024]
  Nyckelord :Bemötande; endometrios; kvinnor; lidande; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Var tionde kvinna i reproduktiv ålder uppskattas lida av den kroniska sjukdomen endometrios som innebär att celler från endometriet börjar växa på andra ställen i kroppen än i livmoderhålan. Endometrios förknippas ofta med kraftiga menstruationssmärtor, samlagssmärta, kraftiga blödningar, infertilitet men också allmän sjukdomskänsla. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av vårdrelationer vid endometrios : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Joanna Bartley; Rebecka Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Communication; Endometriosis; Healthcare professionals; Patient experience; Patient-healthcare professional relationship; Endometrios; Hälso- och sjukvårdspersonal; Kommunikation; Patienters upplevelser; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kan ge diffusa symtom som exempelvis svår menstruationssmärta, smärta vid samlag, fatigue och nedsatt fertilitet. Att leva med endometrios kan påverka individens fysiska, psykiska, sociala och existentiella välbefinnande i olika grad. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Staaf Friborg; Wilma Levin Anderberg; [2024]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Quality of Life; Suffering; Endometrios; Lidande; Livskvalitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är en kronisk sjukdom som uppskattas drabba var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen manifesterar sig och kan påverka kvinnan både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det råder bristande kunskap om endometrios, vilket leder till fördröjda diagnoser och bristfällig vård för kvinnorna. LÄS MER

 5. 5. EN ENSAM KAMP En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Asia Ali; Maëva Begon; [2023-06-26]
  Nyckelord :endometrios; jämställdhet; kvinna; livsupplevelse; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis 10% av alla livmodersbärare drabbas av endometrios. Sjukdomen innebär en negativ påverkan på livet, men kvarstår som gåtfull och delvis okänd för allmänheten men också inom vården. LÄS MER