Sökning: "Endometriosis"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Endometriosis.

 1. 1. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios - Bemötande och påverkan på livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; Olivia Eriksson Martinez; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experiences; health; quality of life; treatment; Endometrios; upplevelser; hälsa; livskvalitet; bemötande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen endometrios och vilka fysiologiska och psykologiska konsekvenser endometrios hade på kvinnors livskvalitet, samt hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet från sjukvårdspersonal.Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som kvinnor drabbas av i samband med att celler, som normalt sett återfinns i livmoderslemhinnan, fäster vid andra platser i kroppen och bildar cystor, vilka även svarar på hormonstimulans och menstruerar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Envall; Josefine Öhlund; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; women s experience; quality of life; Endometrios; kvinnors upplevelse; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som drabbar var tionde fertil kvinna i Sverige och än idag finns oklarheter kring sjukdomens uppkomst. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan är lokaliserad på andra ställen än i livmodern vilket yttrar sig i olika symtom där smärta är vanligast. LÄS MER

 4. 4. Smärta orsakad av endometrios

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eero Ratilainen-Malmgren; Emma Prior; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; Smärta; Erfarenheter; Kvinnor; Endometriosis; Pain; Women; Experiences;

  Sammanfattning : Prior, E och Ratilainen-Malmgren, E. En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av smärta vid endometrios. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 5. 5. Min osynliga sjukdom : Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Felicia Andersson; Robin Ekman; [2019]
  Nyckelord :endometrios; kvinna; lidande; livskvalité; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än endometriet och drabbar kvinnor över hela världen. Olika typer av smärta är det vanligaste symtomet tillsammans med psykiska symtom samt övriga andrahands symtom. Patienter med endometrios har många olika behandlingar att välja mellan. LÄS MER