Sökning: "Endometriosis"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Endometriosis.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Sofia Klarén; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Gynecological disease; Women s health; Endometrios; Gynekologisk sjukdom; Kvinnors hälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar 10% av alla kvinnor i världen. Endometrios har komplexa symtom och det finns fortfarande stora kunskapsluckor om sjukdomen. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att ha sjukdomen endometrios. LÄS MER

 2. 2. Endometrios : En osteologisk studie om möjliga patologiska förändringar i skelettet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lovisa W. Björkegren; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; pelvic pain; osteological analysis; mental illness; women.;

  Sammanfattning : Endometriosis is a common chronic disease that effects approximately 10–15% of the women in today’s society. However, there is a lack of research that examines if endometriosis produces pathological changes in the skeleton. This thesis addresses the association between the osteological discipline and endometriosis. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie för jämförelsen av effekten av progestinet dienogest och GnRH-antagonisten elagolix på endometriosassocierad bäckensmärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Gillsjö; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; elagolix; dienogest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk östrogenberoende sjukdom som innebär att livmodervävnad tillväxer utanför livmodern och karakteriseras av symtom såsom smärta, trötthet och infertilitet. Mål vid behandling är god funktionalitet och ökad livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Leila Khasjimdsjanova; Jasmin Nejati; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Pain; Women; Quality of life; Endometrios; Erfarenheter; Livskvalitet; Kvinnor; Smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk och gynekologisk sjukdom som drabbar vartionde kvinna i Sverige. Endometrios innebär att endometrieceller frånlivmoderslemhinnan växer utanför livmodern och hamnar på andra ställen än sinnaturliga plats vilket yttrar sig i olika symtom där smärtan är vanligast. LÄS MER

 5. 5. Mobile cross-platform gesture- guided visual pain tracking for endometriosis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alfio Brancozzi; [2021]
  Nyckelord :mHealth; smartphone; endometriosis; pain; React Native; gesture; symptom tracking; mHealth; smartphone; endometrios; smärta; React Native; gest; symptomspårning;

  Sammanfattning : Rapid growth in mobile technologies since the 2000s is reflected in continued smartphone adoption and the expansion of mobile health (mHealth) smartphone applications for pain assessment. Yet there exists a lack of research-based pain assessment apps for endometriosis, a prevalent yet underrepresented disorder where pain management plays a vital role. LÄS MER