Sökning: "Energiåtgång"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Energiåtgång.

 1. 1. Cross-layer optimization for visual-inertial localization on resource-constrained devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandra Hernandez Herrero; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobile devices are increasingly expected to support high-performance cyber- physical applications in resource-constrained devices, such as drones and rovers. However, the gap between hardware limitations of these devices and application requirements is still prohibitive – conflicting goals such as robust, accurate, and efficient execution must be managed carefully to achieve acceptable operation. LÄS MER

 2. 2. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 3. 3. Stripper Modification of a Standard MEA Process for Heat Integration with a Pulp Mill

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Paty Arango Munoz; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide capture; pulp mill; chemical absorption; modelling; heat integration; Koldioxidinfångning; massabruk; kemisk absorption; modellering; värmeintegration;

  Sammanfattning : De 20 största massabruken i Sverige släpper tillsammans ut ungefär 20 miljoner ton CO2 per år. Dessa utsläpp har biogent ursprung och anses därför vara klimatneutrala. Massa- och pappersindustrin är därmed en lämplig kandidat för implementeringen av BECCS (eng. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan halvlätt trä och tung betongkonstruktion i projektet Anläggaren 3 : Koldioxidutsläpp, kostnad och inverkan av geografisk position på energiåtgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Margarita Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Energiteknik; Energi; Värmetröghet; Kontor; Trä; Betong; Miljö; Klimat;

  Sammanfattning : The house Anläggaren 3 was investigated for energy consumption, carbon dioxideemissions and investment cost by setting up the project as two types of construction. The first alternative wasa semi-light construction where the outer walls, the middle joists and the ceiling were of wood, while the second alternative was a heavy construction where thepreviously mentioned parts consisted of concrete. LÄS MER

 5. 5. Energianalys komplett biogassystem : En sammanställande analys av en gårdsbaserad biogasanläggnings energiförbrukning

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Erika Sandberg; Teodor Tapper; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biogasanläggningar har oftast en relativt låg verkningsgrad och en låg lönsamhet, detta har gjort att biogasens potential inte utnyttjas till fullo utan används endast till några få procent globalt. Till följd av detta har Innovationsverket i Gamelby, i samarbete med KTH sedan hösten 2014 tagit fram en analys av hur ett framtida gårdsbaserat biogassystem kan se ut och samtidigt vara mer energioptimalt än dagens motsvarigheter. LÄS MER