Sökning: "Energibehov"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet Energibehov.

 1. 1. Energitillgängligheten hos kvinnliga och manliga elitidrottare - baserat på en fyradagars kostregistrering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Matilda Erlandsson; Lina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrottare behöver äta stora mängder mat för att täcka sitt energibehov vilket har visats problematiskt och uppmärksammats som relativ energibrist hos både manliga och kvinnliga elitidrottare. Energitillgänglighet (EA) definieras som den energi som finns kvar till grundläggande fysiologiska processer efter att man räknat ut energiintag - energiförbrukningen från träning. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att övergå till off grid : En studie av hur en gård kan övergå till ett off grid småhus med avseende på energianvändningen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Hala Mahfoud; Allachen Oudah; [2021]
  Nyckelord :Off grid; renewable energy sources; local energy production; local energy storage.; Off grid; förnybara energikällor; lokal energiproduktion; lokal energilagring.;

  Sammanfattning : Termen off grid är av stort intresse nuförtiden och tillämpas av många privata ägare såväl som företag. Att vara off grid innebär att kunna hantera energiförsörjningen, avlopp och vatten. Den utmanande aspekten av övergången till off grid är hanteringen av energiförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 4. 4. Predicting PV self-consumption in villas with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FABIAN GALLI; [2021]
  Nyckelord :Self-Consumption; photovoltaics; machine learning; solar energy; Random Forest; K-nearest neighbor; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linear regression; prediction; Egenanvändning; photovoltaics; maskininlärning; solenergi; Random Forest; K-nearest neighbors; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linjär regression; data-förutsägelse;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a strong and growing interest in solar power. In recent years, photovoltaic (PV) system installations have increased dramatically and a large part are distributed grid connected PV systems i.e. rooftop installations. LÄS MER

 5. 5. Nätanslutning av en framtida elväg : En kartläggning av anslutningsmöjligheter för E4an mellan Gävle och Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Amelie Ekström; Jessica Wänlund; [2021]
  Nyckelord :electrification; electric road; energy demand; grid connection; electric vehicle; electric truck; heavy vehicles; freight transport; electrified transport sector; dynamic charging; on-the-go charging; power station; transformer station; elektrifiering; elväg; energibehov; nätanslutning; elfordon; tunga fordon; godstransport; elektrifierad transportsektor; dynamisk laddning; transformatorstation;

  Sammanfattning : The transport sector accounts for a third of Sweden’s total greenhouse gas emissions where cars and heavy trucks dominate the use of fossil fuels. The Swedish government is now intensifying the work for an electrified transport sector where electric roads could be an important part. LÄS MER