Sökning: "Energiberäkning excel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Energiberäkning excel.

 1. 1. Utilization of BIM platform for automatized energy certification scheme

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Udayan Doifode; [2020]
  Nyckelord :Building information modeling BIM ; Smart readiness indicator SRI ; Revit; Dynamo; Automation.; Building information modeling BIM ; Smart readiness indicator SRI ; Revit; Dynamo; Automation.;

  Sammanfattning : Building information modelling (BIM) has been discussed as the most prominent tool for bringing advancement in the construction industry. BIM provides a platform to integrate multiple disciplinary such as structural design, architectural design, MEP details and many more into one model, known as the BIM model. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning i byggnader : Utredning av två byggnaders skillnad i energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Kinell; [2019]
  Nyckelord :energikartläggning; energieffektivisering; uppvärmning; ventilation; kyla; kontorslokaler; energiberäkning; livscykelkostnad; byggnader;

  Sammanfattning : When analyzing its property portfolio, the property manager Castellum AB noticed that the energy use of buildings with relatively large similarities could differ. In this case it concerned properties Bodarna 8 and Ölstånkan 14 in Örebro. LÄS MER

 3. 3. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER

 4. 4. Värmelagring i byggnader : Kan en god värmelagringsförmåga kompensera ett högt U-värde?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Anna Nilsson; Stina Vendel; [2008]
  Nyckelord :Värmelagring; Lerkonstruktion; Energiberäkning; ;

  Sammanfattning : Idag bor ungefär en tredjedel av jordens befolkning i hus som är byggda av lera. I Sverige byggs det endast i liten skala med detta byggmaterial och då främst i egen regi. De människor som sysslar med detta tror att leran har goda egenskaper som byggnadsmaterial, bland annat en god värmelagringsförmåga. LÄS MER