Sökning: "Energibesparing"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Energibesparing.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Explainable Artificial Intelligence for the Smart Home : Enabling Relevant Dialogue between Users and Autonomous Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Étienne Houzé; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart home technologies aim at providing users control over their house, including but not limited to temperature, light, security, energy consumption. Despite offering the possibility of lowering power consumption (and thus the energy bill), smart home systems still struggle to convince a broad public, often being regarded as intrusive or not trustworthy. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning och förbättringsförslag för lättbetonghus i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; IDA Indoor Climate and Energy; IDA ICE; energibesparing; energieffektivisering; kostnadseffektiv; småhus;

  Sammanfattning : Energieffektivisering inom bostäder är viktigt för att nå bestämda mål inom den Europeiska unionen, däremot kommer inte en bostadsägare att investera i energieffektiva åtgärder om de inte är lönsamma. Detta arbete kommer att undersöka energibesparingen och lönsamheten av att införa olika förbättringsåtgärder på ett lättbetonghus i Söderhamn vilket är studieobjektet i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Energibesparing med visualisering av elförbrukning : Teknisk lösning och möjligheter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Patrik Tennelöv; [2019]
  Nyckelord :Elmätning;

  Sammanfattning : Det finns begränsningar i elnätet i Sverige. Tillsammans med utmaningar som uppstår vid omställningen av energisektorn till förnyelsebar energi så uppstår det en problematik som behöver lösas då samhället är beroende av elektricitet. En dellösning för att möta problemen är energibesparingar. LÄS MER

 5. 5. LCA-SIMULERING FÖR EN MODULBYGGNAD GENOM FYRA OLIKA LIVSCYKLER

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Hudallah Ahmad; Julia Ulfvengren; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment; building modules; module buildings; timber construction; preeschool; climate impact; insulation; transportation load; time-limited building permits; livscykelanalys; Modulbyggnad; träkonstruktion; förskola; klimatpåverkan; tilläggsisolering; transportbelastning; tidsbegränsat bygglov; LCA;

  Sammanfattning : Purpose: There is a severe housing shortage in Sweden, with a deficiency of schools and preschools. At the same time, carbon dioxide emission is measuring higher than ever and the realization of environmental crisis is clear. The building sector is responsible a high percentage of carbon dioxide emissions. LÄS MER