Sökning: "Energideklaration"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Energideklaration.

 1. 1. Är det lönsamt att energieffektivisera en 1800-talsbyggnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Katalin Fülep; Elin Mattsson Hedenborg; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Totalmetodiken; Totalverktyget; renovering; energibesparing; kostnadsbesparing; 1800-talsbyggnad; IDA ICE; kostnadskalkylering; energisimulering; åtgärdspaket; lönsamhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to examine what kind of energy efficiency measures that could be applied on older buildings and whether they could be profitable investments. In order to be able to calculate the relative energy saving effect of the measures, a specific building has been chosen, located in Malmö, southern Sweden and was built in the 1880. LÄS MER

 2. 2. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arketypbyggnader i Visby : Kategorisering med hjälp av energideklarationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Sofia Holck Clausen; Thilda Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Kategorisering; Visby; UBEM; Arketypbyggnad; Energideklaration; Energikartläggning; Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : This project aims to contribute to the energy mapping of Visby’s building stock. Using energy performance certificates data, the building stock can be categorized after defining energy related parameters. From every category, an archetype building is developed from the mean value of interesting parameters in each group. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarens värdering av energieffektiviserande investeringar på småhusenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jesper Pettersson; Gustav Lidholm; [2021]
  Nyckelord :Energy performance; single-family housing; valuation; energy performance certificate; Energiprestanda; småhus; värdering; energideklaration;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe how real estate agents take into account invested energy improvement measures in their valuation of single-family homes. A qualitative research method has been used to achieve the purpose of the study. The data collection was performed through semi-structured interviews with real estate agents in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER