Sökning: "Energideklarationer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Energideklarationer.

 1. 1. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 3. 3. Data-driven retrofitting strategy for buildings in Minneberg, Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARC NOHRA; [2020]
  Nyckelord :Urban building energy modelling; energy performance certificates; nearly zeroenergy buildings; primary energy consumption; data; retrofitting; Solar PV; Stadsbyggnadsenergi modellering; energideklaration; nollenergihus; primärenergital; data; eftermontering; solpaneller;

  Sammanfattning : Complying with the Paris agreements requires substantial efforts in the building sector, and especially within the existing building stock which is responsible for a considerable amount of emissions and energy consumption. This master thesis focuses on the residential district of Minneberg, located in the west of Stockholm in Bromma. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av energideklarationer : Uppfyller de sitt syfte att bidra till en effektiv energianvändning i byggnader?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Sandberg; Gabriel Andersson Svorono; [2019]
  Nyckelord :energy declaration; energy use; energy expert; action proposals; EU-directive; energideklaration; energianvändning; energiexpert; åtgärdsförslag; EU-direktiv;

  Sammanfattning : År 2002 laginfördes ett EU-direktiv med syftet att skapa möjligheten för länder inom EU att kunna ha bättre kontroll på sin energianvändning. Utifrån detta direktiv infördes därefter en lag om energideklarationer. LÄS MER

 5. 5. Hur stort får vi bo? : Klimatpåverkan per person i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna Lindqvist; Michaela Wolf; [2019]
  Nyckelord :Living area; living area per person; lifecycle analysis; 1; 5-degree goal; typical house; CO2 emissions; CO2e.; Boarea; boarea per person; livscykelanalys; 1; 5-gradsmålet; typhus; CO2-utsläpp; CO2e.;

  Sammanfattning : Purpose: The world is supposed to aim for a maximal global warming of 1,5 degrees Celsius which means an ecological footprint of 1,3-ton CO2e/person, year. How much does a sustainable living situation affect the living area per person? With the help of a typical Swedish house and a lifecycle analysis the living area is put in relation to the 1,5-degree aim. LÄS MER