Sökning: "Energieffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 679 uppsatser innehållade ordet Energieffektivisering.

 1. 1. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 2. 2. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av Smedjegatan 20A : Kartläggning av byggnadens värmesystem samt energibesparande åtgärdsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Maja Nilsson; Hilda Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; värmesystem; cirkulationspump; injustering;

  Sammanfattning : Följande studie analyserar möjligheterna att energieffektivisera värmesystemet i en byggnad på Smedjegatan 20A i centrala Växjö. Med hjälp av kvantitativa studier så har tryckfall, volymflöden och effekter beräknats för systemets olika kretsar vid två olika tilloppstemperaturer. LÄS MER

 4. 4. Internt utnyttjande av spillvärme : En förstudie till effektivisering av en pelletsproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Klara Sundström Kanon; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Bioenergi; Spillvärme; Pelletsproduktion; Internt;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har utnyttjande av spillvärme internt för att energieffektiviserapelletstillverkningen vid Bioenergi Luleå projekteras. Arbetet har innefattat attundersöka om det är möjligt att implementera spillvärmen i processen utan att störanuvarande produktion, vilken teknik som efterfrågas och om det blir någon vinst förföretaget. LÄS MER

 5. 5. Miljöpåverkan för invändig tilläggsisolering : Osäkerheter kopplat till LCA med verktyget RIBuild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Ellinor Sjöblom; Alexandra Sundin; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Tilläggsisolering; RIBuild; Miljöpåverkan; Osäkerheter; Sannolikhetsfördelning; Byggteknik;

  Sammanfattning : In today’s Europe, one third of all buildings are classed as historic buildings, with three quartersof these being graded as energy inefficient. This means that there is a great potential to implementmeasures of energy efficiency while keeping the cultural value in mind. LÄS MER