Sökning: "Energieffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade ordet Energieffektivisering.

 1. 1. Internt utnyttjande av spillvärme : En förstudie till effektivisering av en pelletsproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Klara Sundström Kanon; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Bioenergi; Spillvärme; Pelletsproduktion; Internt;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har utnyttjande av spillvärme internt för att energieffektiviserapelletstillverkningen vid Bioenergi Luleå projekteras. Arbetet har innefattat attundersöka om det är möjligt att implementera spillvärmen i processen utan att störanuvarande produktion, vilken teknik som efterfrågas och om det blir någon vinst förföretaget. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 3. 3. Sjöfartens långsamma omställning mot framtidens nya miljökrav.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Håkansson; [2021]
  Nyckelord :bränslereducering; bränslebesparing; energieffektivisering; utsläppskrav för sjöfarten; sjöfartens miljömål; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The worlds shipping must reach a 55 percent reduction in carbon dioxide by 2050. This is a massive challenge that will have an effect on every ship, every shipowner and every yard all over the world. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering inom transportsektorn : En fallstudie på ett företagsfordonspark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eklöv Isak; [2021]
  Nyckelord :greenhouse gas emissions; alternative fuels; electric vehicles; total cost of ownership; life cycle assessment; sustainable vehicle fleet; carbon footprint; climate impact; electric vehicle; klimatpåverkan; växthusgasutsläpp; alternativa drivmedel; elfordon; elbil; totala ägandekostnader; hållbar fordonspark; transportsektor; lca; livscykelanalys; emissionsfaktorer; fordonspark; fossilfri; förnybar; drivmedel; fordon; klimatkalkyl; klimatberäkningar;

  Sammanfattning : Energy efficiency within the transport sector - A case study on the vehicle fleet of a companyIsak EklövThe environmental objective of zero net emissions of greenhouse gases by 2045 asdecided by the Swedish parliament establishes a framework for a standard thatimplies a demand for considerable changes within many sectors at both technical and political level. The need for long term efficiency solutions with respect tosustainability to be able to reach this goal is great and one step towards this couldpotentially be an adaption to an increased amount of vehicles with alternative fuelsin the vehicle fleet of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Klimatneutrala byggnader : En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Holm Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Climate neutral buildings; climate change; climate neutrality in the built environment; life-cycle assessment; climate compensation; certification tools; Klimatneutrala byggnader; klimatpåverkan; klimatneutralitet i byggsektorn; livscykelberäkning; klimatkompensation; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är idag ett av mänsklighetens största hot och om inte världens växthusgasutsläpp minskar drastiskt under de kommande åren kan detta medföra svåra konsekvenser både lokalt och globalt. I linje med detta har globala och nationella mål satts för att främja klimatneutrala samhällen och branscher. LÄS MER