Sökning: "Energieffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 687 uppsatser innehållade ordet Energieffektivisering.

 1. 1. Energikartläggning och energieffektivisering av flerbostadshus : Utredning av möjliga energibesparande åtgärdsplaner i området Oxhagen, Örebro.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :John Gunnarsson; Ida Wallberg; [2022]
  Nyckelord :Energy; Energy efficiency; Energy mapping; IDA ICE; Thermal bridges; Ventilation; Energy using; Energi; Energikartläggning; Energieffektivisering; IDA ICE; Köldbryggor; Ventilation; Energianvändning;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate how Örebrobostäder (ÖBO) can decrease their energy use in the residential area of Oxhagen. Oxhagen is as mentioned a residential area located west from Örebro center and have about 690 apartments in different sizes. LÄS MER

 2. 2. Är det lönsamt att energieffektivisera en 1800-talsbyggnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Katalin Fülep; Elin Mattsson Hedenborg; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Totalmetodiken; Totalverktyget; renovering; energibesparing; kostnadsbesparing; 1800-talsbyggnad; IDA ICE; kostnadskalkylering; energisimulering; åtgärdspaket; lönsamhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to examine what kind of energy efficiency measures that could be applied on older buildings and whether they could be profitable investments. In order to be able to calculate the relative energy saving effect of the measures, a specific building has been chosen, located in Malmö, southern Sweden and was built in the 1880. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 4. 4. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av Smedjegatan 20A : Kartläggning av byggnadens värmesystem samt energibesparande åtgärdsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Maja Nilsson; Hilda Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; värmesystem; cirkulationspump; injustering;

  Sammanfattning : Följande studie analyserar möjligheterna att energieffektivisera värmesystemet i en byggnad på Smedjegatan 20A i centrala Växjö. Med hjälp av kvantitativa studier så har tryckfall, volymflöden och effekter beräknats för systemets olika kretsar vid två olika tilloppstemperaturer. LÄS MER