Sökning: "Energilösning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Energilösning.

 1. 1. Marknadsanalys av energilösning med solceller och batteri - Ett batteris påverkan på egenanvändningen av solel samt på systemets lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Maja Nilsson; Cecilia Ekman; [2019]
  Nyckelord :Solceller; batteri; lönsamhet; egenanvändning; elnät; effektbrist; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att, år 2040, ha ett helt förnybart elsystem. Idag utgör solceller ungefär 0.2 procent av den totala elproduktionen, men deras marknadsandel ökar hastigt, och antas ha potentialen att leverera 5-10 procent av elproduktionen år 2040. LÄS MER

 2. 2. Energy Supply in Refugee Camps

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jenny Trinh; Eric Wieselblad; [2018]
  Nyckelord :energy supply; refugee camp; energy solution;

  Sammanfattning : The global population of forcibly displaced people has increased during the last years, due to persecution, conflict, violence, or human rights violations. Since 1997 the number of forcibly displaced people increased from 33.9 million people to 65.6 million at the end of 2016, amongst which 22. LÄS MER

 3. 3. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Stefan Elez; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

  Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER

 4. 4. Invariant Construction of Cosmological Models

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Erik Jörgenfelt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solutions to the Einstein field equations can be constructed from invariant objects. If a solution is found it is locally equivalent to all solutions constructed from the same set. LÄS MER

 5. 5. OTEC-Ett energialternativ för enhållbar ö

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Ida Karkiainen; Mika Reichel; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) is a technology that utilizes the temperaturedifference in oceans between the warm surface water and the cold water at 1000 m depthto produce electricity. The purpose of this report is to investigate if OTEC with its synergiescould become a commercially feasible energy solution for a small island. LÄS MER