Sökning: "Energilagring"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet Energilagring.

 1. 1. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. The influence of short-term forecast errors in energy storage sizing decisions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adrian Bagger Toräng; Viktor Rönnblom; [2022]
  Nyckelord :Energy storage system; Pumped hydro energy storage; Electricity price forecast; Forecast error; Sizing; Robust decision making; Energilagringssystem; Pumpkraftverk; Elprisprognos; Prognosfel; Dimensionering; Robust beslutstagande;

  Sammanfattning : Pumped hydro energy storages commonly plan their operations on short-term forecasts of the upcoming electricity prices, meaning that errors in these forecasts would entail suboptimal operations of the energy storage. Despite the high investment costs of pumped hydro energy storages, few studies take a holistic approach to the uncertainties involved in such investment decisions. LÄS MER

 3. 3. Älvsystem med lokal energiproduktion : En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2022]
  Nyckelord :renewable energy; electrical generation; energy storage; micro grid; förnybar energi; elproduktion; energilagring; mikronät;

  Sammanfattning : Samhällets beroende av fossila bränslen leder till en varmare atmosfär och högre havsnivåer. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen minska. En lösning är att implementera förnybara elproduktionsanläggningar och energilagring i större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Assessment of a Battery Storage System : Case study of a building-applied photovoltaic system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Klara Flygare; Selma Frykholm; Moa Tingstedt; [2022]
  Nyckelord :energy system; batteries; energy storage; solar panels; BESS; sustainability; nuclear waste; energisystem; batterier; energilagring; solceller; BESS; hållbarhet; kärnavfall;

  Sammanfattning : This bachelor thesis assesses the environmental sustainability of the implementation of a battery storage system in a commercial building. The thesis compares  two case studies, Case 1 being a commercial building with installed solar panels and Case 2 being a commercial building with installed solar panels and a battery storage system. LÄS MER

 5. 5. Tekniska lösningar för att hantera laddning av elbussar vid effektbrist : En analys av Uppsalas stadsbussdepå i olika framtidsscenarion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Ebba Björk; [2022]
  Nyckelord :elbuss; bussdepå; depåladdning; biogasmotor; energilager; energilagring; effekt; effektbrist; kapacitetsbrist; stadsbuss; Uppsala;

  Sammanfattning : The city of Uppsala is suffering from power shortage, which is creating issues for Region Uppsala, which manages the new city bus depot. Gamla Uppsala Buss (GUB), the operator of the city busses, has bought 12 electrical busses and is planning to increase that number up to 60, which is a political goal. LÄS MER