Sökning: "Energiuppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Energiuppföljning.

 1. 1. Monitoring energy efficiency of heavy haul freight trains with energy meter data

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Philipp Geiberger; [2021]
  Nyckelord :Energy consumption; Energy meter; Energy monitoring; Heavy haul freight train; Key performance indicator; Multi-particle model; Simulation; Energiförbrukning; Elmätare; Energiuppföljning; Tungt godståg; Nyckeltal; Flerpartikelmodell; Simulering;

  Sammanfattning : In this MSc thesis, it is investigated what parameters are relevant for describing energy consumption of heavy haul freight trains and how these can be used to develop key performance indicators (KPIs) for energy efficiency. The possible set of KPI is bounded by data available from energy meters used in electric IORE class locomotives hauling iron ore trains in northern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning och energiuppföljning av Kirkenes sjukhus

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Olsen Wulff; Anthonia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet gjordes i samarbete med Finnmarkssykehuset HF och Norconsult AB. Finnmarkssykehuset HF saknar system och rutiner för energiuppföljning i sina byggnader. LÄS MER

 3. 3. Energy focus in the building process

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fredrik Puhakka; Simon Lund; [2019]
  Nyckelord :Energy follow-ups; building process; BBR; responsibility and measurement; Energiuppföljningar; byggnadsprocessen; BBR; ansvar och mätningar;

  Sammanfattning : Residential buildings have served as homes for the humankind throughout the years and the energy focus is relatively new in comparison. The interest of the energy perspective has increased alongside with the stricter laws and goals in the European Union and the Swedish Building Board. LÄS MER

 4. 4. Energy follow-up of the technology building in New Karolinska Solna Hospital (NKS)

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Asal Mohsenchian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vikten av energieffektivisering och hållbarhet i samhället har blivit allt mer uppenbar under de senaste åren på grund av ökade CO2-utsläpp, energipriser och den globala uppvärmningen. Europeiska unionen har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20% och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energianvändningen fram till 2020. LÄS MER

 5. 5. Energiuppföljning på två flerbostadshus i centrala Skellefteå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Burman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One third of Sweden's energy use is used by residential and commercial buildings, of which nearly 60 % go to heating. Opportunities are great for using energy more efficiently and there is a great potential to save energy by improving the construction of the building. LÄS MER