Sökning: "Energy Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 1282 uppsatser innehållade orden Energy Systems.

 1. 1. Quantum statistics and the magnetocaloric effect

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Anna Sandberg; [2020]
  Nyckelord :quantum statistics; magnetocaloric effect; magnetocaloric; magnetic cooling; simulation;

  Sammanfattning : Caloric materials show prospect in replacing the function of vaporcompression systems in todays cooling devices, resulting in more energy efficient cooling and eliminating the need for refrigerents which contribute to climate change. This project has focused on magnetocaloric materials, which experience changes in temperature when exposed to magnetic fields. LÄS MER

 2. 2. A Hardware Accelerated Low Power DSP for Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Allan Andersen; Ilayda Yaman; [2020]
  Nyckelord :Digital Signal Processor; Hardware Accelerator; Machine Learning; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Gated Recurrent Unit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recurrent neural networks (RNNs) have become a dominating player for processing of sequential data such as speech and audio. The reason for this, is the high accuracy that can be achieved with the more complex variants, such as the gated recurrent unit (GRU). LÄS MER

 3. 3. Gate Recurrent Unit Neural Networks for Hearing Instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Harshit Sharma; Pallavi Rajanna; [2020]
  Nyckelord :Keyword Spotting; GRU; Gated; Recurrent; Unint; RNN; Hearing Instruments; Hearing; Instruments.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gated Recurrent Unit (GRU) neural networks have gained popularity for applications such as keyword spotting, speech recognition and other artificial intelligence applications. Typically for most applications training and inference is performed on cloud servers, and the result are transferred to the power constrained device, e.g. LÄS MER

 4. 4. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 5. 5. Energy Performance Simulation of Different Ventilation Systems in Sweden and Corresponding Compliance in the LEED Residential Rating System

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Patrick Boyle; [2020]
  Nyckelord :HVAC; IDA ICE; LEED; demand-controlled ventilation; heat recovery ventilation; energy efficiency; energy simulation;

  Sammanfattning : The importance of energy efficiency in the operation of the built environment is becoming increasingly important. Energy use in the building sector has exceeded both transportation and industry, while within buildings heating, ventilation, and air conditioning has the greatest share. LÄS MER