Sökning: "Energy audit energy efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Energy audit energy efficiency.

 1. 1. Energy efficiency in a renovated modern office with activity-based work style

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jesper Olausson; [2019]
  Nyckelord :DCV; energy efficiency; Closed-loop duct; thermal insulation supply ducts; Air conditioning; underfloor heating; energy audit; behovsstyrd ventilation; energieffektivitet; ringmatad ventilation; isolering av tilluftskanaler; komfortkyla; golvvärme; miljöbyggnad; energikartläggning;

  Sammanfattning : During renovation Ljusåret 2 was converted to a modern office with an activity based work style (ABW) with a Demand Controlled Volume (DCV) ventilation system connected to a closed-loop duct. Cooling is provided through air handling units and active water based beams, the underfloor heating system was kept. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning och förbättringsförslag för lättbetonghus i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; IDA Indoor Climate and Energy; IDA ICE; energibesparing; energieffektivisering; kostnadseffektiv; småhus;

  Sammanfattning : Energieffektivisering inom bostäder är viktigt för att nå bestämda mål inom den Europeiska unionen, däremot kommer inte en bostadsägare att investera i energieffektiva åtgärder om de inte är lönsamma. Detta arbete kommer att undersöka energibesparingen och lönsamheten av att införa olika förbättringsåtgärder på ett lättbetonghus i Söderhamn vilket är studieobjektet i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Energy audit in Fridhemsskolan : A preschool in Gävle municipality

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kazeem Ayinde Balogun; [2018]
  Nyckelord :Energy audit energy efficiency;

  Sammanfattning : This thesis is about the energy audit in Fridhemsskolan which is an educational facility. Fridhemsskolan is a preschool for children in Gävle municipality for children up to the age of six years and comprise of nine buildings in total. LÄS MER

 4. 4. Energy Audit of an industrial building in Sweden : Case study of a CNC processed components’ producer company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Isabel Bueno Rosete; [2018]
  Nyckelord :Energy audit; industrial energy audit; energy efficiency measures; IDA ICE simulation software and energy retrofit.;

  Sammanfattning : The industrial sector accounts for almost 40 % of the Swedish energy use and in order to meet the EU’s 2020 targets, an efficient production of high quality and great finish goods are more and more in demand. Moreover, it is important to develop the activities with the lowest environmental impact possible. LÄS MER

 5. 5. Study of the ventilation system in a warehouse and a cooking school : Impact of the use of a heat exchanger system and a more optimised operating schedule

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Javier Iglesias Estellés; [2018]
  Nyckelord :Ventilation; warehouse; cooking school; efficiency measures; heat recovery ventilation; demand controlled ventilation; energy audit; Gävle.;

  Sammanfattning : The motivation of this project is found on the past trend of growing greenhouse gases emissions and, also growing, energy use over the world that still remains. This trend overlaps with a more recent increase in the awareness regarding the effects of human activities towards the Earth ecosystems. LÄS MER