Sökning: "Energy drinks"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Energy drinks.

 1. 1. Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Blomstrand; Pernilla Sofia Lejdström; Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; marketing; digital marketing; energy drink; functional beverage; health risks; awareness.; Attityder; marknadsföring; digital marknadsföring; energidryck; funktionsdryck; hälsorisker; medvetenhet.;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Lindbladh; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; climate impact; environment; footprint; water consumption; hemp milk; plant-based milk Cannabis sativa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing and its effectiveness on consumers’ attitudes and purchase intention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Wärme; Louise Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Online advertising; Attitudes; Influencers; Electronic word-of-mouth; Social media; Purchase intention;

  Sammanfattning : Social media is nowadays one of the best ways to reach new potential customers. Social media platforms allow influencers to promote brands and reach even more customers. These new platforms are relatively untested as regards its effectiveness. LÄS MER

 4. 4. Energidryckmarknaden - var finns hålen i marknaden? : En kvalitativ ansats kring marknadspositionering på energidryckmarknaden med intervjuer från NOCCO, NAIA och energidryckkonsumenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anisa Hodzic; Nicki Monsefi; [2020]
  Nyckelord :Positionering; konkurrens; konsumentbeteende; varumärke; energidryck och etablering.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date                                    2020-06-09 Level                                  Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr  Institution    School of  Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University. Authors        Hodzic, Anisa                     & Monsefi, Nicki (98/11/06)                        (98/12/18) Title                                    The energy drink market - where are the gaps in the market?  Tutor                                  Aswo Safari Keywords       Positioning, competition, consumer behavior, branding, energy drink and establishment. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars konsumtion av koffeinhaltiga drycker - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :William Nairn-Tallén; Johan Gard; [2020]
  Nyckelord :Enkätstudie; energidryck; koffein; koffeinhaltig dryck; sömn; stress; ungdomar;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Energidryck och andra drycker innehållande koffein är vanligt förekommande hos tonåringar i Sverige och andra delar av världen. Mängden koffein varierar beroende på vilken produkt som konsumeras. Det finns gränsvärden där drycker måste förses med varningstext om innehållet överstiger en viss koffeinhalt. LÄS MER