Sökning: "Energy performance certificate"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Energy performance certificate.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. Waste diagnostic - A caste study of a company’s waste management

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Samuel af Ugglas; [2020]
  Nyckelord :Waste management; waste minimization; sustainability; circular economy; avfallshantering; avfallsminimering; hållbarhet; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : This case study of the waste management at a pharmaceutical company investigates the current situation and possible improvements for future work in terms of amount of waste generated, treatment methods and economy. The scope of the project was to assess all current waste streams from the everyday activities and find potential areas for improvement. LÄS MER

 3. 3. Energy efficiency in glass buildings : A study about the energy efficiency of glass buildings in Stockholm and how related demands are met

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eivind Myklebust Støvne; Isak Søgaard Vallinder; [2020]
  Nyckelord :U-factor; Um-factor; energy efficiency; primary energy coefficient; energy certificate; Swedish building legislation; BBR; glass buildings; U-värde; Um-värde; energieffektivitet; Primärenergital; energideklaration; Svenska byggregler; BBR; glasbyggnad; glashus;

  Sammanfattning : The building and property sector stands for one third of the final energy usage in Sweden and this should be diminished, in order to reach goals within environmental sustainability. Glass is a poor thermal insulator but nevertheless a popular choice of material when constructing new buildings. LÄS MER

 4. 4. Modellering av energisignatur för flerbostadshus : En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning, baserad på energianvändning i sex hus belägna i Linköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Max Wahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Energy signature; Energisignatur; linjär regression; flerbostadshus; determinationskoefficienten; klimatförändringen;

  Sammanfattning : This thesis is conducted within the project of categorizing the building stock in Sweden, which is a part of the research program Spara and bevara initiated by the Swedish Energy Agency. Categorizing the building stock is done to find typical buildings of which to analyze for energy efficiency measures. LÄS MER

 5. 5. Assessment of Daylighting and Electric Lighting Performance in a Retrofitting Project: A Case Study in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Xueting Wang; [2017]
  Nyckelord :Daylighting Assessment; Electric Lighting Assessment; Field Measurement; Lighting Simulation; Daylight Factor; Daylight Glare Probability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Newly constructed building stocks have been decreasing in last decades; thus, renovation and retrofitting represent a large amount of opportunities to upgrade the building performance and energy efficiency of building assets in their life span, as well as to reduce greenhouse gas emissions. An overall assessment of a lighting retrofit project can support to judge the quality of a retrofit as good or bad and evaluate the application of a retrofit measure in practice, as well as provide quantitatively based cases for future implementations. LÄS MER