Sökning: "Energy recuperation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Energy recuperation.

 1. 1. Patienters upplevelser i efterförloppet av ett genomgånget hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linus Lundberg; Jonas Lundell; [2020]
  Nyckelord :Efterförlopp; Hjärtstopp; Kvalitativ litteraturstudie; Omvårdnadsbehov; Patientens upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå ett hjärtstopp är en livsomvändande händelse som har en hög dödlighet. Varje år i Sverige drabbas ungefär 7500 människor av ett hjärtstopp med en överlevnad på ungefär 10 %. LÄS MER

 2. 2. Control of a Hydraulic Hybrid System for Wheel Loaders

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Christopher Reichenwallner; Daniel Wasborg; [2019]
  Nyckelord :EMS; Energy management strategy; Rule-based; Hydraulic hybrid; Wheel loader; Construction machinery; SLC; Short loading cycle; Torque converter; Energy recuperation; Energy efficiency; Backward simulation;

  Sammanfattning : In recent years many companies have investigated the use of hybrid technology due to the potential of increasing the driveline’s efficiency and thus reducing fuel consumption. Previous studies show that hydraulic hybrid technology can be favourable to use in construction machinery such as wheel loaders, which often operate in repetitive drive cycles and have high transient power demands. LÄS MER

 3. 3. Energy Management Strategy of a Hybrid Electric Vehicle for Shell Eco-marathon

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tong Liu; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Senaste åren har elhybridfordon visat enorm potential gällande energibesparning och reducering av utsläpp. Genom lämplig energistyrningsstrategi kan en märkbar förbättring uppnås avseende energieffektiviteten med bevarad autonomi. LÄS MER

 4. 4. Financial Analysis of Energy-Efficiency Measures in Commercial Real Estate : Quantifying the value adding characteristics of energy-efficiency measures in commercial real estate through asset value increase and yield on investment

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Markus Mittler; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to establish and quantify the improved real estate appraisal value that’s a result of enhancing the energy performance of commercial real estate in Sweden. The study has been carried out in co-operation with the real estate investment company Sveafastigheter, which is a prominent real estate investment company in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Implementation of an Organic Rankine cycle on a Stepping furnace

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Žiga Pižorn; [2014]
  Nyckelord :Organic Rankine cycle; Stepping furnace; Reheat furnace;

  Sammanfattning : In this master thesis an implementation of an Organic Rankine Cycle (ORC) on a stepping furnace in a steel mill is modeled and proposed. The study is a case study at the company Štore&STEEL d.o.o. LÄS MER