Sökning: "Energy requirement"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade orden Energy requirement.

 1. 1. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 2. 2. Integration of Hydrogen Production via Water Electrolysis at a CHP Plant : A feasibility study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anton Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Electrolyzer; Energy; CHP; Hydrogen; Feasibility; PEM; water electrolysis; Elektrolysör; Energi; CHP; Vätgas; PEM; vattenelektrolys;

  Sammanfattning : Hydrogen gas (H2), that is not produced from fossil oil or natural gas, is expected to become a cornerstone in the energy transition strategy in Europe. The recent years, technological and economic advances in the electrolyzer area, along with political and corporate support, have put H2 at the forefront of many countries’ climate change agenda. LÄS MER

 3. 3. Improved prediction of biogas production at Uddebo wastewater treatment plant : Substrate modelling in SIMCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isak Gullman; [2021]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Biogas; Industrial waste; Modelling; Sewage sludge;

  Sammanfattning : Anaerobic digestion is a complex process, dependent on multiple factors, which can be made more stable and efficient with the help of process models. A more stable process could reduce biogas torching, which increases the amount of renewable energy available for heat- and electricity production and vehicle fuel. LÄS MER

 4. 4. Dataanalys av en ny avfrostningsrutin på en kyl- och frysanläggning : En studie gjord hos Freezing Food Småland Öland AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Ausmeel; Botvid Gannholm; [2021]
  Nyckelord :Defrosting; hot gas; hot gas defrosting; evaporator; freezer plant; cooling process; compressor; energy consumption; data analysis; Avfrostning; varmgas; varmgasavfrostning; förångare; frysanläggning; kylprocess; kompressor; energiförbrukning; dataanalys;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om en ändring i livsmedelsföretaget Freezing Food Småland Öland AB:s avfrostningsrutin för deras förångare i frysrummet. Ändringen gick ut på att avfrostningstiden och maxtemperaturen sänktes samt att tiden mellan avfrostningarna nu sker varannan i stället för varje natt. LÄS MER

 5. 5. Emission reduction in waste incineration : A comparison of three applicable measures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Adam Linde; [2021]
  Nyckelord :Waste; Carbon dioxide; Sorting; Requirement Specification; CCS; BECCS;

  Sammanfattning : Utilization of waste as fuel for heat and power production is commonplace in Sweden, and the fossil emissions from the incineration of waste is primarily derived from the share of plastics in the fuel. Reducing the share of fossil material in the fuel should therefore lead to diminished local emissions. LÄS MER