Sökning: "Energy saving technologies"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Energy saving technologies.

 1. 1. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 2. 2. Omvärdering av funktionalistiska hus: En passiv energieffektivitet och dagsljusanalys med BIM-verktyg

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Rafiullah Sherzad; Awrangzib Imamzada; [2021]
  Nyckelord :BIM; Energy Efficiency; Daylight; Functionalist style; Pragmatic functionalist style; Organic function-alist style; IDA ICE.;

  Sammanfattning : Western Europe Functionalism ideas are born of the need for scientific and technological progress in producing new materials and building technologies.  Today energy efficiency has become one of the most important characteristics of any project, where functionalism reflects well-designed building components. LÄS MER

 3. 3. A Study in Solar Housing Technology: The Impact of Trombe Walls in Ladakh

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sebastian Arora-Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to examine the effect of installing a Trombe Wall in houses in Ladakh, India, and to evaluate its impacts for energy-saving, improvement in life quality, and its financial viability. Trombe Walls are a passive solar technology that use a dark wall with a glass covering to slowly heat living spaces by storing solar energy. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering i KTHs huvudbyggnad : En kulturhistorisk byggnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kawthar Karout; Josefine Ström; [2020]
  Nyckelord :Energy conservation; energy saving measures; cultural-historical value; Energieffektivisering; energibesparingsåtgärder; byggnadsminne; kulturhistoriskt värde;

  Sammanfattning : Med det rådande klimathotet ställs högre krav på fastighetsbranschen att minska sin energianvändning. Denna rapport fokuserar på energieffektivisering i KTHs, Kungliga Tekniska Högskolans, huvudbyggnad som förvaltas av Akademiska Hus. LÄS MER

 5. 5. Sanitation in Moria : The Sphere minimum standards and sustainability in a protracted crisis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karoliina Korhonen; [2020]
  Nyckelord :refugees; Moria; sustainability; Sphere minimum standards; protracted crisis; crisis; sanitation; WASH; refugee camp; Greece; asylum seekers; environment; health; humanitarian action; development; Lesbos;

  Sammanfattning : With over 19,200 asylum seekers living on its premises, the Moria refugee camp is operating way over its capacity of 3000 residents. Due to the uncontrolled, rapid growth of the camp, the existing sanitation infrastructure has fallen into disrepair under excessive usage. LÄS MER