Sökning: "Engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 2305 uppsatser innehållade ordet Engagement.

 1. 1. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maryam Mosaddegh Sedghi; [2021]
  Nyckelord :Keywords: cancer; experiences; healthcare professionals; home care; nurses; palliative care; patients.; Nyckelord: cancer; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterskor; sjukvårdspersonal; upplevelser.;

  Sammanfattning : Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på delaktighet hos personer med kommunikations-, språk- och/eller talsvårigheter : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Lisa Elgblom; Francesca Longhin Guth; [2021]
  Nyckelord :Logopedi; tal; språk; kommunikation; delaktighet; förvärvad hjärnskada; medfödd funktionsnedsättning; kommunikationssvårigheter; talstörning; språkstörning; språkliga svårigheter; talsvårigheter; ICF; komplexa kommunikativa behov;

  Sammanfattning : Participation is a human right. Participation is a complex concept, including a variety of different aspects such as attendance, involvement and engagement. The aim of this study was to investigate the levels of participation of individuals with either congenital or acquired communication impairments. LÄS MER

 3. 3. Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Victor Börjesson; Jonathan Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Uppskjutandebeteende; Aktivitetsmönster; Aktivitetsbalans; the Model Of Human Occupation; Aktivitetsengagemang; Viljekraft; Vanebildning; Utförandekapacitet; Miljö; Tidshantering. Postponement behaviour; Occupational pattern; Occupational balance; the Model Of Human Occuapation; Occupational engagement; Volition; Habituation; Performance capacity; Environment; Time management.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen. LÄS MER

 4. 4. THE DESIGN OF A MOBILE APP TO PROMOTE YOUNG PEOPLE’S DIGITAL FINANCIAL LITERACY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yi Zhang; [2020-12-08]
  Nyckelord :digital finance literacy; mobile learning; digital nudges;

  Sammanfattning : Purpose:With the popularity of Digital Financial Services (DFS), Digital Financial Literacy learning has been positioned as an essential ingredient for filling in people’s knowledge gaps and achieving their lifelong financial well-being. Therefore, this capstone project developed a mobile app to promote people’s digital financial literacy. LÄS MER

 5. 5. Women learning programming from women:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Shyamala Kathirasu; [2020-11-17]
  Nyckelord :Computer Programming; Women Learning Programming; Informal Learning; Pair Programming;

  Sammanfattning : Purpose:The general aim of this research is to understand how women learn to program through collective initiatives. This is examined through participants' engagement in a programming workshop organised by Pink Programming in the Gothenburg Region.Theory:“Situated learning theory” by Lave and Wenger was chosen as the basis for this study. LÄS MER