Sökning: "Engelska 7"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Engelska 7.

 1. 1. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 2. 2. Att använda videobaserad kommunikation för att främja ökad sortering och återvinning av matavfall : En studie som ger förslag på hur Södertäljekommun kan nå ut till alla kommuninvånare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Reeta Maqadesi; [2021]
  Nyckelord :behavior; food waste; knowledge; Södertälje municipality; video-based communication; will; beteende; kunskap; matavfall; Södertälje kommun; videobaserad kommunikation;

  Sammanfattning : Genom att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan minskar människans belastning på miljön. Att öka utsortering och återvinningen av matavfall är ett sätt att bidra med ökad resurshushållning inom livsmedelskedjan. För att uppnå detta krävs människors samverkan. LÄS MER

 3. 3. Knowledge through Fiction: Characters as Social Metaphors in F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Sebastian Vaca Vink; [2021]
  Nyckelord :Social metaphors;

  Sammanfattning : While it is common to relate to fictional characters, there is a common view that this is all that fiction can provide us with and that we cannot learn from fiction. There are arguments to support this claim, such as the no-evidence argument and the fiction-distortion argument. LÄS MER

 4. 4. How Can English Teaching Benefit from Students’ Extramural English in Secondary School 7-9?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Heba Ali; [2021]
  Nyckelord :extramural English; informal learning; meaningful and relevant learning; teaching materials; outside-of-school english; students previous knowledge; digital technologies; motivation; students perceptions; observations; triangulation method; extramural engelska; informellt lärande; meningsfullt och relevant lärande; lärandematerial; motivation; observationer; modern teknologi;

  Sammanfattning : Abstract This empirical study investigates how students in secondary school 7-9 learn the English language outside of school, in an informal setting, and how they can benefit from it in a formal setting in school. The usage of digital technology is more common nowadays amongst youngsters than it used to be before. LÄS MER

 5. 5. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER