Sökning: "Engelska 7"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Engelska 7.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Louise Hedblom; Charlotte Jönsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? Författare: Louise Hedblom och Charlotte Jönsson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-01 _____________________________________________________________________Bakgrund: WHO uppskattar att drygt en miljard personer har hypertoni världen över. I Sverige ses en förekomst hos cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen, baserat på ett medeltryck på ≥ 140/90 mmHg. LÄS MER

 3. 3. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Markus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. LÄS MER

 4. 4. Dematerialization: good, but not good enough

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pontus Klasman Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :decoupling; dematerialization; economic growth; green growth; degrowth; raw materials; frikoppling; ekonomisk tillväxt; grön tillväxt; nerväxt; naturresurser; råvaror;

  Sammanfattning : Global raw material extraction has accelerated since the 1950s, causing resource depletion, ecosystem degra- dation, pollution, and climate change. To reduce such impacts, the economic drivers of material use must be addressed. Although economic growth often drives material use to increase, this increase can be counter- acted by dematerialization. LÄS MER

 5. 5. Geometriundervisning med digitala verktyg, årskurs 7 – 9 : En studie kring högstadielärares syn på användning av digitala verktyg i geometriundervisning och dess påverkan på elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rasha Altoumaimi; Abir Om Ezzine; [2020]
  Nyckelord :digitization; geometry teaching; orchestration; SAMR; digital tools; mathematics teaching; mathematics didactics; Primary School; digitalisering; geometriundervisning; orkestrering; SAMR; digitala verktyg; matematikundervisning; matematikdidaktik; grundskolan;

  Sammanfattning : Implementering av digitala verktyg har haft inverkan på hur lärare väljer att undervisa i matematikklassrummet de senaste åren. Därför som blivande matematiklärare blir det intressant att undersöka hur lärare ser på hur digitala verktyg påverkar den egna undervisningen och elevernas lärande samt undersöka lärares val av undervisningsmetoder i geometriämnet när användningen av digitala hjälpmedel står i fokus. LÄS MER